expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Invoering gegevensverstrekking.....

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Persbericht Ministerraad
29 april 1999

INVOERING GEGEVENSVERSTREKKING AAN ECONOMISCHE CONTROLE DIENST

De ministerraad heeft ingestemd met de wijziging van het besluit gegevensverstrekking van de Wet tarieven gezondheidszorg (WTG). De Economische Controledienst (ECD) krijgt de bevoegdheid gegevens op te vragen bij de zorgaanbieders die onder de WTG vallen en van de ziektekostenverzekeraars.

Indien de zorgaanbieders niet voldoen aan hun plicht om gegevens te verstrekken, is dit een strafbaar feit op grond van de Wet op de Economische delicten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 29.04.1999

29 apr 99 17:56

Zoekwoorden:

Deel: ' Invoering gegevensverstrekking aan ECD '
Lees ook