Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 JULI 2001

Invoering van landelijke particuliere radio-omroepen

Het Decreet van 1/12/2000 tot wijziging van de op 25/1/1995 gecoördineerde decreten betreffende de radio- omroep en de televisie bevat een regeling voor de erkenning van particuliere landelijke radio-omroepen in Vlaanderen. Op voorstel van Vlaams Mediaminister Dirk VAN MECHELEN is de Vlaamse regering nu - nadat zij reeds eerder dit jaar het erkenningsbesluit voor de landelijke radio-omroepen had goedgekeurd - overgegaan tot de definitieve goedkeuring van het zendvergunningenbesluit ter uitvoering van dit Decreet. Het besluit omvat een aantal specifieke technische gegevens en voorschriften waaraan de landelijke radio-omroepen zullen moeten voldoen. Het gaat o.m. om technische gegevens die ook aan het BIPT moeten worden doorgegeven wanneer een vergunning of een wijziging van een vergunning van een Gemeenschap wordt uitgeschreven. Daarnaast voorziet het besluit eveneens een aantal gevallen waarin de zendvergunningen kan worden ingetrokken of geschorst door het Vlaams Commissariaat voor de Media.

Tevens heeft de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring gehecht aan het besluit om ter waarborg van een correcte uitvoering van het Decreet van 1/12/2000 bijkomende frequenties aan de frequentiepakketten, zoals die door de Vlaamse regering vastgesteld werden op 8/6/2001, toe te voegen en/of wijzigingen aan deze frequentiepakketten aan te brengen. Het Decreet inzake de invoering van landelijke commerciële radio-omroepen bepaalt immers dat de frequentiepakketten zeventig procent van de bevolking binnen de "Vlaamse ruit" kunnen bereiken. Dit besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State

persinfo : Marc De Roeck, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel. 02 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Invoering landelijke particuliere radio-omroepen Vlaanderen '
Lees ook