Gemeente Baarn

Invoering nieuwe gehandicaptenparkeerkaart

27-09-2001

De gemeenteraad heeft woensdag 26 september jl. besloten om per 1 oktober de nieuwe Gehandicaptenparkeerkaart in te voeren. De Europese Unie wil komen tot een uniform model van deze parkeerkaart voor mensen met een handicap. Deze nieuwe kaart voldoet daaraan. De gehandicaptenparkeerkaart vergemakkelijkt het vrije verkeer van mensen met een handicap binnen de Unie. Houders kunnen nu in de hele Europese Unie gebruik maken van faciliteiten die de kaart biedt. Die faciliteiten kunnen wel per lidstaat verschillen. De Gehandicaptenparkeerkaart is gratis, men moet wel een aanvraag indienen via het Zorgloket van de gemeente Baarn.

Al langere tijd worden de termen invalide of minder valide ter aanduiding van een persoon met een functiebeperking als achterhaald beschouwd. Veel mensen met een functiebeperking ervaren die termen zelfs als discriminerend. Met ingang van 1 oktober wordt dan ook nog slechts gesproken over de Gehandicaptenparkeerkaart in plaats van Invalidenparkeerkaart.
De geldigheidsduur van een Gehandicaptenparkeerkaart is evenals de huidige Invalidenparkeerkaart over het algemeen vijf jaar op basis van een medische indicatie.
Op verzoek van diverse instanties wordt het mogelijk om ook een kaart af te geven voor (collectief) vervoer van mensen met een handicap die verblijven in een instelling (als bedoeld in art. 8 AWBZ voor Baarn zijn dat: de Amerpoort, Eemeroord, de Blinkert, Sint Elisabeth te Lage Vuursche, Schoonoord en Santvoorde).

Is men reeds in het bezit van een Invalidenparkeerkaart en verloopt deze kaart binnen afzienbare tijd , dan ontvangt men bericht over inwisseling van de oude kaart.

Informatie
Voor overige informatie of vragen kan men terecht bij het Zorgloket in het gemeentehuis, op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 12.30 uur, telefoon (035) 542 67 57.

Aanvraag
Wie een Gehandicaptenparkeerkaart wil aanvragen, moet een aanvraag indienen via het Zorgloket van de gemeente Baarn. Twee recente pasfoto's moeten bijgevoegd worden, deze mogen kleur of zwart-wit zijn, maar moeten recht van voren genomen zijn. Het Zorgloket stuurt de aanvraag om advies naar het RIO (Regionaal Indicatie-orgaan). Het RIO stuurt het advies naar de gemeente. De afdeling Burgerzaken bericht vervolgens over het besluit van het RIO. Men kan de kaart afhalen bij de afdeling Burgerzaken. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en eens per twee weken, in de even weken, op woensdagavond van 18.00 19.30 uur. Men moet meenemen:

- Het schriftelijke besluit dat de kaart toegekend wordt;
- Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of Nederlandse Identiteitskaart).

Deel: ' Invoering nieuwe gehandicaptenparkeerkaart in Baarn '
Lees ook