Gemeente Woerden

Gehandicaptenparkeerkaart

Met ingang van 1 oktober 2001 wordt de (nieuwe) gehandicaptenparkeerkaart ingevoerd. De gehandicaptenparkeerkaart komt in de plaats van de huidige invalidenparkeerkaart. De gehandicaptenparkeerkaart is niet alleen geldig in Nederland maar ook voor achttien andere Europese landen, die verbonden zijn in de Europese Unie.

Ook na 1 oktober 2001 blijft de huidige invalidenparkeerkaart geldig voor de duur van de termijn waarvoor deze is afgegeven. Wilt u naar een ander aangesloten Europees land, dan is verstandig om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen, omdat men in dat betreffende land ook het gebruik van een dergelijke kaart kent. Voor de invalidenparkeerkaart geldt dit niet.

Een gehandicaptenparkeerkaart wordt afgegeven:

- Door het bestuur van de gemeente waar de gehandicapte staat ingeschreven in het bevolkingsregister;

- Nadat de GGD een onderzoek heeft ingesteld met betrekking tot de handicap van de aanvrager.

De voornaamste criteria voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn:
- De bestuurder van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, met een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard en die in alle redelijkheid niet in staat is zelfstandig meer dan honderd meter aan een stuk te voet te overbruggen;

- De passagier van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, met een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard en die in alle redelijkheid niet in staat is zelfstandig meer dan honderd meter aan een stuk te voet te overbruggen en die voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder;
- De bestuurder en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden zijn.

Een gehandicaptenparkeerkaart is geldig voor minimaal zes maanden en maximaal vijf jaren. Een gehandicaptenparkeerkaart mag alleen gebruikt worden door de houder als het gaat om het parkeren van het vervoer van hemzelf. Een gehandicaptenparkeerkaart kan zijn geldigheid verliezen en moet dan worden ingeleverd bij de gemeente die de kaart heeft verstrekt.

Wilt u meer informatie dan kunt daarover contact opnemen met de ambtenaar van de WVG-unit, tel. 428 408.

Zoekwoorden:

Deel: ' Invoering nieuwe gehandicaptenparkeerkaart in Woerden '
Lees ook