Gemeente Deventer

Informatie van de afdeling Burgerzaken

INVOERING NIEUWE REISDOCUMENTEN PER 1 OKTOBER

Vraag ruim op tijd een paspoort of identiteitskaart aan!

Voor het aanvragen van een nieuw reisdocument en het bijschrijven van kinderen gelden vanaf 1 oktober nieuwe regels. Het is belangrijk op tijd naar de afdeling Burgerzaken te gaan.

EEN WEEK WACHTEN OP EEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART

Paspoorten en identiteitskaarten worden vanaf 1 oktober op een centrale plaats in Nederland van persoonsgegevens voorzien. Hiervoor is gekozen om over nog beter beveiligde reisdocumenten te kunnen beschikken. Daardoor krijgt u het nieuwe reisdocument niet meer direct mee, maar kunt u het na een week ophalen (bijvoorbeeld aanvragen op maandag: ophalen de eerstvolgende maandag).

BIJSCHRIJVEN KINDEREN

Ook het bijschrijven van kinderen in een reisdocument wijzigt per 1 oktober. Voor een betere beveiliging wordt het bijschrijven van een kind voorzien van een pasfoto. Om de identiteit van het kind vast te stellen, moet bij het aanvragen van een bijschrijving het kind aanwezig zijn en dient u één pasfoto van het kind mee te nemen. Ook hiervoor geldt voortaan een wachttijd van een week. Het kind hoeft niet mee om het paspoort op te halen.

EERSTE WEEK OKTOBER: AANGEPASTE PROCEDURE

In verband met het invoeren van de nieuwe reisdocumenten kunt u in de eerste week van oktober

(1 tot en met 5 oktober) wel reisdocumenten aanvragen maar in die week worden nog geen documenten uitgereikt. Ook kunt u in deze week geen gebruikmaken van de ?spoedprocedure?. In bepaalde situaties kunt u bij het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of bijschrijving gebruikmaken van deze spoedprocedure. Normaal gesproken kunt u het reisdocument dan de eerstvolgende werkdag ophalen. Aan deze spoedprocedure zijn wel extra kosten verbonden.

PASFOTO'S

De eisen die gesteld worden aan een pasfoto wijzigen vanaf 1 september 2001. Met deze wijziging wordt vooruitgelopen op het invoeren van de nieuwe generatie reisdocumenten (NGR) per 1 oktober. In de nieuwe reisdocumenten mag de afdeling Burgerzaken alleen pasfoto's gebruiken waarop het hoofd recht van voren is gefotografeerd.

TARIEVEN

De tarieven gaan per 1 oktober (na een verlaging op 1 april dit jaar) nogmaals omlaag. De nieuwe tarieven zijn:


- paspoort
73,55 gulden (33,37 euro)


- zakenpaspoort
82,15 gulden (37,27 euro)


- identiteitskaart
59,20 gulden (26,87 euro)


- bijschrijven per kind (direct bij aanvraag nieuw document) 15 gulden ( 6,81 euro)


- bijschrijven per kind (later in bestaand
document) 35 gulden (15,88 euro)


- toeslag spoedaanvraag per
reisdocument 73,55 gulden (33,37 euro)


- toeslag spoedaanvraag per bijschrijving kind in bestaand document 35 gulden (15,88 euro)


- extra leges in verband met vermissing
paspoort 57 gulden (25,87 euro)


- extra leges in verband met vermissing
identiteitskaart 18,50 gulden ( 8,39 euro)

Overigens zijn de tarieven onder voorbehoud van goedkeuring door de Rijksministerraad en de Raad van State.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Burgerzaken via nummer 693911 of de internetsite van de gemeente raadplegen: www.deventer.nl

De afdeling Burgerzaken informeert u in de periode van 17 tot en met 28 september op deze pagina?s nogmaals uitvoerig over de nieuwe regels voor het aanvragen en afgeven van reisdocumenten vanaf 1 oktober.

OPENINGSTIJDEN


- afdeling Burgerzaken locatie Deventer (Stadskantoor), Burseplein 20:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14 uur en bovendien op donderdag van 18 tot 20 uur.

Op de koopavond kunt u voor alle producten en diensten van de afdeling Burgerzaken terecht, met uitzondering van verzoeken tot naturalisatie (krijgen van de Nederlandse nationaliteit), de eerste inschrijving in de basisadministratie wegens vestiging in Nederland en het aanvragen van een verblijfsvergunning.


- afdeling Burgerzaken locatie Schalkhaar, Koningin Wilhelminalaan 13:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.

Op deze locatie kunnen uitsluitend inwoners van de voormalige Diepenveen terecht. Er is geen klaar-terwijl-u-wachtservice voor het aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen. U kunt dagelijks een reisdocument of rijbewijs aanvragen en vanaf de eerstvolgende vrijdag ophalen. Voor spoedgevallen kunt u terecht op de locatie in Deventer.


- geboorteloket Deventer Ziekenhuis, locatie Geertruiden:
maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 uur.

Het is ook mogelijk aangifte van geboorte, erkenning en naamskeuze te doen in het Deventer Ziekenhuis.

Deel: ' Invoering nieuwe reisdocumenten Deventer per 1 oktober '
Lees ook