Gemeente Vlieland


- nieuwe reisdocumenten per 1 oktober (7-9-2001)


Rotating Picture

Campagne invoering nieuwe reisdocumenten van start

Vraag ruim op tijd een paspoort of identiteitskaart aan Op 1 oktober 2001 worden het nieuwe paspoort en de nieuwe Nederlandse identiteitskaart ingevoerd Vanaf deze datum gelden er nieuwe regels voor het aanvragen van een nieuw reisdocument en het bijschrijven van kinderen. Het is belangrijk om op tijd naar de gemeente te gaan.

7 dagen wachten op een paspoort of identiteitskaart Paspoorten en identiteitskaarten worden vanaf 1 oktober op een centrale plaats in Nederland van persoonsgegevens voorzien. hiervoor is gekozen om over nog beter beveiligde reisdocumenten te kunnen beschikken. Daardoor krijgt men het nieuwe reisdocument niet meer meteen mee, maar kan het in de gemeente Vlieland na 7 dagen worden opgehaald. als een reisdocument wordt aangevraagd moet het huidige reisdocument worden meegebracht alsook één recente, professionele pasfoto, die recht van voren is genomen (dus niet van opzij).

Bijschrijven kinderen
Ook het bijschrijven van kinderen verandert per 1 oktober. Ten behoeve van een betere beveiliging wordt de bijschrijving voorzien van een foto. Om de identiteit van het kind vast te stellen, moet bij het aanvragen van een bijschrijving het kind aanwezig zijn en een pasfoto van het kind worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van 7 dagen. De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen.

Eerste week oktober aangepaste procedure
In verband met de invoering van de nieuwe reisdocumenten op 1 oktober kunnen gedurende de eerste week van oktober wel reisdocumenten worden aangevraagd maar in die week nog niet worden uitgereikt.

Ook zal gedurende deze eerste week van oktober nog geen gebruik gemaakt kunnen worden van de zogenaamde spoed-procedure. In bepaalde situaties kan bij het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of bijschrijving gebruik worden gemaakt van de spoedprocedure. Volgens door het Ministerie verstrekte gegevens kan het document dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald.
Of dit voor de inwoners van Vlieland ook opgaat, of dat er een extra dag bij komt, zal de praktijk nog moeten leren. Aan de spoedprocedure zijn wel extra kosten verbonden.

Meer informatie
Voor vragen kan men terecht op www.paspoortinformatie.nl of bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Vlieland, Dorpsstraat 127, tel. 452700.

Deel: ' Invoering nieuwe reisdocumenten op Vlieland '
Lees ook