Ministerie Tewerkstelling en Arbeid Belgie

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2001-2002 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad op 14 februari 2001 de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 gesloten tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Vanaf 1 januari 2002 zal deze CAO in de privésector in de plaats komen van het stelsel van loopbaanonderbreking geregeld door de herstelwet van 22 januari 1985.

Hieronder vindt u een tekst waarin de overgangsmaatregelen van het huidige stelsel van loopbaanonderbreking naar het nieuwe stelsel van tijdskrediet uitgelegd worden, naast de tekst van de CAO nr. 77 en een korte toelichting bij die CAO.

Overgangsregeling inzake het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

CAO nr. 77 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

Toelichting bij de CAO nr. 77 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking

Zoekwoorden:

Deel: ' Invoering stelsel tijdskrediet en loopbaanvermindering '
Lees ook