Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Persbericht ministerraad
28 maart 2003

Invoering wet basisvoorziening kinderopvang uitgesteld tot 2005

De beoogde invoeringsdatum van de Wet basisvoorziening kinderopvang (WBK) is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2005. De prijsstijgingen en de groei van de kinderopvang zorgen voor een tekort van circa 260 miljoen euro in de financiering van de wet in 2004. Het achterblijven van de vrijwillige bijdragen van werkgevers zorgt voor een extra tekort van circa 132 miljoen euro in 2004. Gezien de demissionaire status van het huidige kabinet, kan geen beslissing worden genomen over de manier waarop het tekort van bijna 400 miljoen euro wordt aangevuld. Een verantwoorde invoering van de wet per 1 januari 2004 is dan niet meer mogelijk. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister De Geus en staatssecretaris Phoa van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het huidige wetsvoorstel betalen overheid, ouders en (op vrijwillige basis) werkgevers gezamenlijk voor de kinderopvang. Werknemers die geen bijdrage van hun werkgever ontvangen, krijgen hiervoor een gedeeltelijke, inkomensafhankelijke compensatie van de overheid. Op dit moment vindt de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer plaats. De wet kan alleen in werking treden als de financiële problematiek wordt opgelost. De Tweede Kamer wordt binnenkort geïnformeerd over de technische mogelijkheden hiervoor. Het kabinet benadrukt dat het invoeringstraject van de nieuwe wet wordt voortgezet, rekening houdend met de nieuwe invoeringsdatum. Ook het overleg met de betrokken organisaties over de vormgeving van de kwaliteitsregels, deregulering en toezicht in de nieuwe wet blijft doorgaan. RVD, 28.03.2003Deel: ' Invoering wet basisvoorziening kinderopvang uitgesteld tot 2005 '
Lees ook