InvoiceSharing verwelkomt Flinqer met 70 miljoen meer cashflow


Nieuwe partner op financiële marktplaats voor stabiele en voorspelbare cashflow

AMSTERDAM, 20140417 -- Liquiditeitsproblemen zijn de aanleiding voor maar liefst 40 procent van alle faillissementen. De oorzaak: een onvoorspelbare cashflow, waar ondernemers te weinig grip op hebben. Flinqer lost dit probleem op door bedrijven via een netwerk voor leveranciers en afnemers realtime inzicht te geven in hun cashflowprognose, inclusief de tools waarmee leveranciers het aantrekkelijk wordt gemaakt om sneller te betalen. Of, zoals ze het zelf zeggen: Making cash flow.

Reinier Weerman, CEO: "De geldstromen tussen bedrijven zijn verbazingwekkend inefficiënt. Waar geld bijna ad-hoc wordt rondgepompt, zijn op het gebied van voorraadbeheer de goederenstromen de systemen veel meer geavanceerd en op elkaar afgestemd. Flinqer doet nu ook datzelfde voor uitstaande facturen en cashflow tekorten, en zorgt dat alle partijen in het leverancier-afnemer netwerk profiteren. Via Flinqer is er al voor een totale factuurwaarde van ruim 70 miljoen eerder betaald dan anders het geval zou zijn geweest. En hebben partijen substantiële financiële middelen efficiënter kunnen inzetten door onze webbased applicatie.’

Bedrijven betalen doorgaans pas na 30, 60, 90, 120 of zelfs 150 dagen voor geleverde diensten of producten. Al die tijd blijft het geld bij de afnemer in ‘voorraad’. Weerman zegt hierover: "Banken verstrekken steeds minder krediet, dus zien we een verschuiving naar andere vormen van financiering en cash management. Via Flinqer laten afnemers aan hun leveranciers zien wanneer zij een factuur gaan betalen. Duurt dat de leverancier te lang? Dan kan hij of zij een geringe korting bieden als beloning voor directe betaling van de factuurwaarde. De voordelen voor beide partijen zijn aanzienlijk." Voor afnemers overstijgt het kortingspercentage het rentepercentage van banken, dus de klant verdient meer aan eerder betalen dan aan oppotten. Er gaat geen tijd en geld verloren met het beantwoorden van mails en telefoontjes over de betalingsdatum. De financiële slagkracht van toeleverende bedrijven wordt groter en daardoor is er minder faillissementsrisico. Er wordt zo tijd en kosten bespaard.

Voor leveranciers valt er minstens net zoveel te winnen: zij krijgen via Flinqer inzicht in de geplande betaaldatum van hun afnemer, wat hun cashflow voorspelbaarder maakt. Ook kunnen ze met één klik gericht kortingen bieden voor directe betaling, zodat hun cash flow stabieler wordt en er minder kredietlijnen nodig zijn. De korting is met ongeveer 5,5% op jaarbasis vaak voordeliger dan kredietrente. Het gaat even snel als pijnloos, want bellen over een betaling wordt vaak nog als ongemakkelijk ervaren. Het resultaat: een stabiele, voorspelbare cashflow en grotere onafhankelijkheid van banken. Je hoeft geen ondernemer uit te leggen wat dat betekent.

Flinqeren is voor iedereen

InvoiceSharing en Flinqer geloven sterk in een open podium. Een platform waar elke ondernemer kan profiteren van de oplossingen die het ondernemen makkelijker, leuker en winstgevender maken. Flinqer heeft  een aantal grote afnemers aan zich gebonden, die samen duizenden (inter)nationale leveranciers hebben. Daarmee heeft zij nu een kritische massa bereikt en kan het model ook worden omgedraaid: leveranciers die hun klanten uitnodigen om te gaan Flinqeren.

Dat kan allemaal in een paar klikken of automatisch via een simpele, veilige koppeling tussen Flinqer en het boekhouding- of ERP systeem van een afnemer. Flinqer publiceert welke facturen akkoord zijn voor betaling en op welke datum de betaling gebeurt. De leverancier logt in om deze gegevens te bekijken en biedt als dat gezien de cashflow wenselijk is,  een korting voor directe betaling. Via InvoiceSharing is het nu zelfs nog eenvoudiger omdat facturen hiermee nog sneller door de budgethouder(s) geaccordeerd kunnen worden. En snelheid is alles, want hoe eerder de data in het systeem staat, hoe eerder beide partijen de cashflow naar hun hand kunnen zetten.

Flinqer en InvoiceSharing bedienen Europese markt

Flinqer is succesvol, maar stuit soms ook nog op weerstand. Bedrijven hebben vaak iets te mopperen over hun bank, maar stappen niet zomaar over op alternatieven voor bankfinanciering – hoewel Flinqer juist financiering voorkomt. Vincent Prooij, CTO van InvoiceSharing: "In heel veel landen is ‘Flinqeren’ aan het groeien. De VS heeft bijvoorbeeld Tradeshift en Taulia, die een vergelijkbare dienst omschrijven als ‘dynamic discounting’. Wij zochten een aanbieder in Europa, omdat wij geloven in nieuwe manieren van financieren, maar die we niet zelf willen ontwikkelen. Met Flinqer hebben we nu onze partner hierin gevonden. Onze doelgroepen zijn hetzelfde en we hebben beiden een sterke, internationale ambitie om open platformen te ontwikkelen waar iedereen gebruik van kan maken.’

Inzicht in wanneer wordt betaald is even belangrijk als snel betaald worden

Ruim een jaar geleden viel het Flinqer op dat een deel van de leveranciers dagelijks op Flinqer inlogde om de status van facturen te bekijken, zonder verder een aanbieding te doen aan hun afnemer voor directe betaling. Weerman: "We dachten dat zij de korting te hoog vonden, terwijl dat toch lager ligt dan de kosten van bijvoorbeeld krediet. Het bleek echter dat leveranciers het vaak al voldoende vinden om te weten wanneer ze een betaling kunnen verwachten. Met die kennis kunnen ze gericht ondernemen. Het is een duidelijk signaal dat bedrijven klaar zijn om online tools te gebruiken bij hun bedrijfsvoering, dus InvoiceSharing is op het perfecte moment gelanceerd. Er wordt al 15 jaar gesproken over e-invoicing. En nu zij het gratis en gemakkelijk maken neemt het een grote vlucht. Ik kijk verwachtingsvol uit naar de Europese ontwikkelingen op onze markt voor de komende jaren."


Deel: ' InvoiceSharing verwelkomt Flinqer met 70 miljoen meer cashflow '
Lees ook