expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Kennispakket investeringsimpuls....

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad
15 juli 1999

INVULLING KENNISPAKKET INVESTERINGSIMPULS 1998

Op voordracht van minister Jorritsma van Economische Zaken heeft de ministerraad ingestemd met de definitieve goedkeuring van de eerste tranche projecten voor de investeringsimpuls voor de kennisinfrastructuur voor de periode 1999-2002. Voor uitvoering van het kennispakket, exclusief ICT in het onderwijs, is voor de komende vier jaar in totaal 465 miljoen gulden gereserveerd. Deze bijdrage komt ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Gemiddeld dragen private partijen 1/3 deel van de totale kosten van de projecten.
De volgende tien projecten hebben het definitieve groene licht gekregen:

- Technocentra, een stimuleringsregeling om regionale initiatieven te ondersteunen die erop zijn gericht om de aansluiting tussen technisch beroepsonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Hiervoor is fl. 40 miljoen toegewezen.

- Ondergronds Logistiek Systeem (OLS), een proefproject waarin kennis wordt opgebouwd voor grootschalige ondergrondse distributienetwerken. Hiervoor is fl. 9 miljoen toegewezen.

- Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO), gericht op het uitvoeren van lange-termijn studies voor technologische doorbraken en nieuwe innovatietrajecten. Hiervoor is voor het eerste jaar fl. 5 miljoen toegewezen. Voor de volgende jaren is fl. 28 miljoen gereserveerd.

- Stichting kennisontwikkeling en kennistransfer Bodem (SBK), gericht op het opbouwen, overdragen en toepassen van nieuwe kennis op het gebied van bodemsanering. Hiervoor is
fl. 35 miljoen toegewezen.

- Connekt, kenniscentrum voor onderzoek op het gebied van verkeer en vervoer. Hiervoor is
fl. 35 miljoen toegewezen.

- Ketennetwerken, Clusters en ICT (KLICT), een publiek-privaat samenwerkingsverband dat is gericht op het ontwikkelen van kennis over vraaggestuurde ketens en netwerken. Hiervoor is fl. 29 miljoen toegewezen.

- Delft Cluster, een onderzoeksprogramma op het gebied van duurzame inrichting van kustgebieden waarin vijf kennisinstellingen op het gebied van grond-, weg- en waterbouw samenwerken. Hiervoor is fl. 42 miljoen toegewezen.

- Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer, ontwikkeling van een cluster van bèta-georiënteerde onderzoeksinstituten tot een science-park met spin-off naar het bedrijfsleven. Hiervoor is fl. 30 miljoen toegewezen.

- Biomade, gericht op het opzetten van een nationaal onderzoekcentrum voor moleculaire nanotechnologie in Noord-Nederland. Hiervoor is fl. 15 miljoen toegewezen.

- Gigaport, gericht op het opbouwen van een breedband-netwerk en activiteiten die ontwikkeling en toepassing van diensten stimuleren. Hiervoor is fl. 142 miljoen toegewezen.

Voor twee projecten, te weten het Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik (over meervoudige benutting van de ruimte in Nederland, o.a. het inpassen van economische functies in een omgeving waarvan men de leefbaarheid wil bewaren) en de Regeling experimentele onderzoeksfaciliteiten (een soort revolving fund voor financiering van apparatuur en faciliteiten ten behoeve van fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek), zijn de uitgewerkte plannen naar verwachting in de tweede helft van 1999 gereed. Hiervoor is respectievelijk fl. 35 en fl. 25 miljoen gereserveerd.

RVD, 15.07.1999

15 jul 99 18:24

Deel: ' Invulling kennispakket investeringsimpuls 1998 '
Lees ook