Gemeente Voorburg-Leidschendam


Inwoners centraal in nieuwe huistijl Leidschendam-Voorburg

Persbericht: Leidschendam-Voorburg 20 juni 2002
---

Gemeente koestert verscheidenheid
De per 1 januari officieel gefuseerde gemeenten Leidschendam en Voorburg lanceren op 1 juli officieel hun nieuwe huisstijl. Dan is ook de ambtelijke eenwording een feit. De huisstijl straalt uit waar de nieuwe gemeente voor staat: een stad die zijn inwoners centraal heeft staan, die een balans biedt tussen stad en land en met ruimte voor diversiteit en het historisch erfgoed. Een Landstad in de Randstad.

Via een poster- en advertentiecampagne en een expositie in de servicecentra kunnen de bewoners kennis maken met de nieuwe huisstijl. De huisstijl wordt stapsgewijs ingevoerd. In de loop van juli gaat de vernieuwde website in de lucht en is het correspondentiemateriaal van de gemeente omgezet. Andere huisstijldragers, zoals folders, kleding en belettering, volgen gefaseerd.

Beeldmerk
Het Amsterdamse bureau Total Identity heeft voor Leidschendam-Voorburg een moderne variant ontworpen van een traditioneel wapen. Dit wapen wordt gekenmerkt door het gebruik van menselijke figuren rondom het eigenlijke schild. Deze figuren geven het wapen inhoud. Er ontstaat zo een vorm die zich ontwikkelt onder invloed van hun gedrag en samenstelling.

De open ruimte symboliseert de mogelijkheden waarover de nieuwe gemeente beschikt. Opbouw van het beeldmerk en de vorming van de fusiegemeente staan zo in relatie met elkaar. Het logo is bijna symmetrisch, wat de balans weergeeft waar de gemeente voor staat. Verder symboliseren de supporters een gemeente die 24 uur per dag in beweging is: gekeken vanaf links onderaan symboliseren zij opstaan, werken, recreëren en rusten. Ook in het kleurschema is ervoor gekozen om de balans tussen stad en land weer te geven door voor blauw en groen te kiezen.

Expositie
In de Servicecentra is van 24 juni t/m 19 juli een expositie geopend, die de achterliggende gedachten bij de huisstijl in woord en beeld brengt. Duidelijk wordt dat de huisstijl de corporate identity representeert van Leidschendam-Voorburg: de Landstad in de Randstad.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inwoners centraal in nieuwe huistijl Leidschendam-Voorburg '
Lees ook