Gemeente Den Haag


14 september 1999

Inwoners geven Den Haag als woonstad een ruime voldoende.

Veel Hagenaars beschouwen hun stad als een prettige stad om in te wonen. Dat geldt vooral voor de bewoners van de stadsdelen Loosduinen, Scheveningen en Haagse Hout. In de stadsdelen Centrum en Laak zijn de bewoners minder tevreden. Wanneer gekeken wordt naar de afzonderlijke wijken dan scoren Westbroekpark/Duttendel,Vogelwijk en Archipelbuurt het hoogst. De Stationsbuurt, de Schilderswijk, de Groente en Fruitmarkt en Transvaalkwartier zijn het minst in trek. Twee derde van alle volwassen Hagenaars hebben een of meerdere evenementen van Den Haag 750 jaar bezocht. De beeldententoonstelling op het Lange Voorhout en Sandsculpture in Scheveningen werden het best bezocht. Bij het concert van de Rolling Stones op het Malieveld waren naast bezoekers uit alle delen van het land ook ongeveer 36.000 Hagenaars.

Gevraagd of men overlast heeft ondervonden van grote evenementen zeggen de inwoners van Scheveningen en het Centrum daar het meeste last van te hebben, respectievelijk 22% en 15% van deze bewoners.

Dit zijn enkele uitkomsten van de stadsenquête Den Haag 1999. De eerste enquête is in 1998 uitgevoerd. Aan het tweede onderzoek hebben ongeveer 7000 Hagenaars van 16 jaar en ouder meegedaan. Zij vormden een representatieve steekproef, waardoor de uitkomsten kunnen gelden als uitspraken van de volwassen inwoners van Den Haag. De stadsenquête is een middel om periodiek inzicht te verkrijgen in de mening van de Haagse bevolking over dienstverlening en beleid van de gemeente. In deze enquête zijn de meningen over meer dan 80 onderwerpen genventariseerd.

De uitkomsten van de stadsenquête worden betrokken bij de raadsbehandeling van de gemeentebegroting 2000 in oktober.

Deel: ' Inwoners geven Den Haag als woonstad ruime voldoende '
Lees ook