Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 2 oktober 2001 Persbericht 69/2001

Boegbeelden 2015

4 oktober: Meepraten over de toekomst van Hoogezand-Sappemeer

Aansluitend op de discussie van en met deskundigen op 27 september - de openbare expertmeeting in t Kielzog, Centrum voor Kunst en Cultuur
- wordt op 4 oktober de discussie voortgezet met inwoners van Hoogezand-Sappemeer. Tussen 18.30 en 22.15 uur is iedereen van harte welkom in het dr. Aletta Jacobscollege. De Discussiebijeenkomsten zijn verdeeld in 2 rondes, zodat deelnemers desgewenst aan twee discussies mee kunnen doen. De themas worden hieronder vermeld.

De maatschappij, dat zijn wij

Tijden veranderen, mensen veranderen, de maatschappij verandert, en HS verandert mee.

Wat betekenen vergrijzing, individualisering, veranderende waarden en normen voor HS?

De stad en de ruimte

We hebben steeds meer ruimte nodig. Om te wonen, te werken en om auto te rijden. In onze streken lijkt er nog ruimte genoeg. Maar is dat wel zo? Hoe zuinig moeten we erop zijn? En hoe richten we de ruimte in?

Het werk en de economie

HS kent sterke sectoren als scheepsbouw, industrie en (glas)tuinbouw. Maar zijn ze sterk genoeg? Ook als we naar de toekomst kijken? Of moet HS zijn kaarten juist op andere sectoren zetten?

De burger en zijn bestuur

Hebben bestuur en burger nog wel genoeg contact? Weten volksvertegenwoordigers nog wie ze vertegenwoordigen?

Sport, recreatie, landschap en natuur

Werken en wonen zijn belangrijk. Maar er is meer: sport en recreatie, landschap en natuur. Hoe zorgen we ervoor dat we de Sterke punten van HS behouden en versterken?

Onderwijs en cultuur

Een leven lang leren. Vanaf de kleuterschool tot de seniorenacademie; Hoe zou het beleid er in 2015 uit moeten zien?

Persoonlijk gesprek
Ook met inwoners die liever in een persoonlijk gesprek hun wensen en ideeën over de toekomst naar voren brengen is rekening gehouden. Burgemeester Salet en wethouder Laaning houden zaterdag 6 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur spreekuur in het dr. Aletta Jacobscollege. Van 11.00 - 13.00 uur is het spreekuur toegankelijk voor mensen die zich door middel van de bon uit de Boegbeeldenkrant hebben opgegeven. Tussen 13.00 - 14.00 uur kan iedereen vrij binnenlopen.


Deel: ' Inwoners Hoogezand-Sappemeer kunnen meepraten over toekomst '
Lees ook