Gemeente Voorburg-Leidschendam


Inwoners praten mee over verkeer en vervoer

Persbericht: Leidschendam-Voorburg, 12 maart 2003
---

Een bewogen avond vol goede ideeën

Sinds de fusie wordt binnen de Gemeente Leidschendam-Voorburg hard gewerkt aan het samenvoegen van de afzonderlijke verkeers- en vervoersplannen. Niet alleen de integratie van het beleid maar ook de aanstaande oplevering van de NORAH en de planontwikkeling van het Damcentrum vraagt om een intensieve aandacht voor de verkeers- en vervoersproblematiek binnen de gemeente. De gemeente wil bij de tot standkoming van het Verkeers- en Vervoersplan (VVP) zoveel mogelijk rekening houden met wensen, behoeften, kennis en ervaring van belanghebbenden. In de afgelopen periode heeft de gemeente daarom op verschillende momenten en vanuit verschillende invalshoeken gesproken met verschillende groepen en belangenorganisaties.

Op donderdag 6 maart heeft een groot aantal enthousiaste belangstellenden met elkaar gesproken over een aantal belangrijk themas´s binnen het verkeer en vervoer. Na een korte inleiding van Hans Beenakker, wethouder verkeer en vervoer, ging men met elkaar in discussie om na zo´n twee uur met een lange lijst met ideeën en oplossingen te komen. Aan de orde kwamen de mogelijke consequenties van de opening van de NORAH en welke aanvullende maatregelen zouden moeten worden genomen. Gesproken werd over maatregelen die het gebruik van het openbaar vervoer maar ook van de fiets aantrekkelijker zouden kunnen maken. Ook werd er een groot aantal suggesties gedaan om de parkeerfaciliteiten binnen de gemeente te optimaliseren. Het laatste thema dat aan de orde kwam was de inrichting van het verkeer en vervoer in het nieuwe Damcentrum. Aan het einde van de avond constateerde de wethouder met voldoening dat er met enthousiasme en inzet was gediscussieerd en dat hiermee een substantiële bijdrage aan VVP was geleverd.

Volgens de planning wordt het VVP in juni ter visie gelegd om vervolgens in het najaar te worden vastgesteld in de gemeenteraad. Uiteraard wordt er ondertussen ook intensief overleg gevoerd met de omgeving: de provincie, Rijkswaterstaat en de omliggende gemeenten. Ook na de vaststelling van het VVP is de rol van de burger niet uitgespeeld. Bij de invulling en uitwerking van maatregelen zullen wederom de verschillende belanghebbenen en dan zoveel mogelijk per wijk, worden betrokken.

Disclaimer en colofon Gemeente Leidschendam-Voorburg 13.03.2003

Deel: ' Inwoners Leidschendam-Voorburg praten mee over verkeer en vervoer '
Lees ook