Gemeente Putten


Tien inwoners winnen dinerbon als dank voor het insturen van de afvalenquête (17-07-2002)

---

Putten, 17 juli 2002

Eind mei 2002 is een afvalenquête verzonden aan 1000 inwoners van de gemeente Putten, waarvan de helft is ingevuld en teruggestuurd. Van deze 500 inzenders zijn 10 gelukkige winnaars uitgeloot, die op dinsdag 16 juli 2002 uit handen van wethouder E.H. de Graaf een dinerbon hebben ontvangen.

De winnaars zijn: mevrouw M. van den Brink (Roggestraat 4), de heer H. Schuit (Bilderdijkstraat 67), de heer W. van den Hazel (Voorthuizerstraat 224), mevrouw L. van Wincoop-Aalten (van Damstraat 65), de heer W. Roozenbeek (Nic. Beetsstraat 12), mevrouw K.R. de Jong (Korenbloemstraat 71), de heer B.H. Mulderij (Vikariënweg 4B), mevrouw D.C.J. Warners-van Leeuwen (Peppelerweg 23), de heer C.B. van Ganswijk (Br. Fabriciusstraat 20) en mevrouw M.Th. Hooij-Enter (Bosrand 45).

De eerste voorlopige resultaten van het bewonersonderzoek waren positief. Naast de afvalenquête, zijn enkele inwoners uitgenodigd voor een bewonersgesprek op 27 juni 2002. Het gesprek werd geleid door bureau Groeneweg en is bedoeld om meer gedetailleerde informatie te krijgen over de problemen die inwoners met afvalscheiding en afvalinzameling kunnen hebben. Aan de hand van vragen en stellingen, konden de inwoners hun reactie geven over de inzameling van papier, glas, blik, textiel, gft, grof afval en restafval.

Via de uitkomsten van de enquête en de opmerkingen vanuit het bewonersgesprek, onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om preventie en hergebruik van afval te stimuleren en het inzamelen van afval te verbeteren. De resultaten zullen na de zomervakantie bekend worden gemaakt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inwoners Putten winnen dinerbon met afvalenquête '
Lees ook