Gemeente Son en Breugel


Inwoners geven visie aan raad
11-07-2002
Meer blauw op straat, goed openbaar vervoer naar Eindhoven, een betere ontsluiting van de wijken en een minder luxe opknapbeurt voor het centrum in Son. Dit is een greep uit de reacties van de burgerraadpleging voor het raadsprogramma 2002-2006 van Son en Breugel.

De reacties van de burgers worden meegenomen bij de uiteindelijke vaststelling van het raadsprogramma. Na de zomervakantie komen de raadsfracties bij elkaar om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Het is de bedoeling dat het beleidsprogramma in november wordt vastgesteld, acht maanden na de raadsverkiezingen. De grootste coalitiepartij van de gemeente, Dorpsbelang, nam het initiatief om ook burgers bij het opstellen van het nieuwe raadsprogramma te betrekken. Er werden tien beleidsterreinen geformuleerd waarover mensen uit Son en Breugel via e-mail, brieven en tijdens een bijeenkomst in het Vestzaktheater hun zegje konden doen. Deze - bijna honderd - reacties zijn nu gebundeld in een dertig pagina's tellend rapport.
Veel reacties zijn binnengekomen over de ontsluiting van onder meer de Gentiaan. Diverse burgers blijken zich daarover zorgen te maken, omdat er bij calamiteiten nauwelijks alternatieven zijn om de wijk uit te komen. Son en Breugelnaren vinden ook dat de herinrichting van het Sonse centrum minder luxe en ambitieus maar goedkoper moet worden uitgevoerd.
Naast meer politie op straat, zijn er suggesties gedaan om dorps- of veldwachten aan te stellen. Ook willen burgers een eigen politiebureau.
Over het chemisch opslagbedrijf Van den Anker zijn veel - wisselende - reacties binnengekomen. Diverse burgers vinden dat het bedrijf moet verhuizen of dicht moet. Anderen stellen dat het bedrijf er met toestemming is gekomen en dat het bedrijf nu niet opeens de wacht kan worden aangezegd. Veel burgers vragen de gemeente in ieder geval om openheid naar de bevolking toe.

Bron: Eindhovens Dagblad 10 juli 2002

Relevante informatie:
Advies Sonse burgers gevraagd

Deel: ' Inwoners Son en Breugel geven visie aan raad '
Lees ook