Gemeente Utrecht

HEEFT U EEN PLAN VOOR UW EIGEN BUURT?

Inwoners van Utrecht kunnen weer plannen indienen voor hun eigen straat, buurt of wijk. Voor dit jaar is er een budget beschikbaar van EUR 477.750. Het Recht van Initiatief biedt bewoners de mogelijkheid om via een snelle procedure plannen ter verbetering van hun eigen leefomgeving rechtstreeks in te dienen bij het college van b en w. De gemeente draagt maximaal EUR 30.000 bij aan de uitvoering van een plan.

De gemeente heeft vorig jaar 16 initiatieven van bewoners beloond. Het ging om de meest uiteenlopende zaken: van het aanleggen van een kinderspeelplaats, het herinrichten van enkele hofjes, het verbeteren van de verkeersveiligheid in een straat tot het realiseren van een jongerenontmoetingsplek. Wegens grote belangstelling vorig jaar was het budget vóór het einde van het jaar op.

Tot nu toe zijn er zeven plannen door bewoners ingediend (één uit Zuid, één uit Noordwest, twee uit West en drie uit de wijk Oost). De gemeente wil alle wijken de kans geven om voorstellen in te dienen. Daarom neemt zij in het eerste halfjaar maximaal twee initiatieven per wijk in behandeling. Tot 1 juli kunnen er dus geen plannen meer uit West en Oost worden ingediend. Voor bewoners uit de andere wijken is dat nog wel mogelijk. Nà 1 juli is het dan resterende jaarbudget voor alle wijken vrij tot en met december.

Wilt u een plan indienen via het Recht van Initiatief? De plannen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden is dat minimaal 25 buurtbewoners uw plan moet ondersteunen. Meer informatie over de regeling Recht van Initiatief kunt u vinden in de publieksfolder 'Recht van Initiatief', verkrijgbaar bij alle wijkbureaus en wijkservicecentra in de stad. Of kijk op www.utrecht.nl/rechtvaninitiatief. Op de site vindt u onder andere de resultaten van eerder ingediende plannen.

Noot voor de media:
Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met Regie Bouma, Bestuurscommunicatie, telefoon 030 - 286 11 55.

Utrecht, 13 maart 2003.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inwoners Utrecht kunnen plannen indienen voor eigen straat, buurt '
Lees ook