Gemeente Helden

Inwoners van Helden positief over niet-chemische onkruidbestrijding Ruim 80% van de inwoners van Helden staat positief tegenover het milieuvriendelijk bestrijden van het onkruid op de trottoirs en in de plantsoenen. Dit heeft een pas gehouden onderzoek uitgewezen. Onderzoek en proef
Om een goed inzicht te krijgen hoe mensen denken over milieuvriendelijke onkruidbestrijding is een gemeentebreed onderzoek gehouden vanwege proefprojecten in een deel van wijk 'de Riet' en in Koningslust.
De gemeente Helden vindt het belangrijk om de openbare ruimte op een veilige en duurzame manier te beheren. Daarin passen geen chemische bestrijdingsmiddelen.
Daarnaast is het van belang dat de drinkwatervoorziening niet in gevaar komt door
het gebruik van deze giftige middelen. Met het regenwater spoelen de bestrijdingsmiddelen
namelijk in de goot en via de overstort komen ze in het oppervlaktewater.

Plan van aanpak
Om op termijn helemaal om te kunnen schakelen naar alternatieve manieren van onkruidbeheer is een proef opgezet, waarbij in 2002 met onkruidborstels, -branders en met vaker schoffelen het onkruid op een alternatieve wijze is bestreden. De gemeente Helden vindt dat zij een voorbeeldfunctie heeft. Als zij wil dat, de burgers, de bedrijven en ook andere gemeenten en instellingen deze middelen niet meer gebruiken, dient zij zelf het goede voorbeeld te geven. Daarom neemt Helden met nog zeven andere Limburgse gemeenten deel aan dit project, dat is geïnitieerd door het zuiveringsschap.

De uitslag van de enquête Het percentage reacties bedroeg 40%. Dit is een goede respons. Veel mensen maken zich nog zorgen over eventuele schade die kan ontstaan als gevolg van de onkruidborstel. Dit is niet meetbaar of aantoonbaar. Ook gemeenten die al decennia met deze methode werken kunnen dit niet bevestigen. Het beeld met witte strepen dat ontstaat na het borstelen is een gevolg van het plaatselijk schoon worden van het trottoir.

De ondervraagden gaven verder aan dat zij het belangrijk vonden om goede informatie te krijgen over het auto parkeren bij de inzet van de onkruidborstel.
De inwoners van Koningslust gaven aan dat het onkruid branden op de stolbermen van de Poorterweg geen goede alternatieve onderhoudsmethode is.

Onder de inzenders zijn drie cadeaubonnen van 25,- verloot.

10-2-2003 12:25

Deel: ' Inwoners van Helden positief over niet-chemische onkruidbestrijding '
Lees ook