Gemeente Helmond


9 oktober 2001
Inwonersenquete 2001 dit weekend verspreid onder 2200 Helmonders

Zo'n 2200 Helmondse inwoners krijgen het komend weekend een vragenlijst van het gemeentebestuur in hun brievenbus. Met deze enquête wil de gemeente de mening peilen van de burgers over een aantal verschillende onderwerpen. De inwonersenquête past in de opzet van het gemeentebestuur om de burgers van Helmond meer te betrekken bij het gemeentelijk beleid. Daarvoor heeft ze de mening van de bevolking over velerlei onderwerpen nodig.

Invullen belangrijk
Omdat het ondoenlijk is om alle Helmondse inwoners een vragenlijst voor te leggen wordt een steekproef van 2200 personen uit de bevolking getrokken. Het is van groot belang dat iedereen die een vragenlijst ontvangt deze ook daadwerkelijk invult. Alleen dan kan een betrouwbaar beeld van de opvattingen, de meningen en de wensen van de totale Helmondse bevolking worden verkregen. Deze informatie kan dan weer gebruikt worden bij het opstellen van gemeentelijk beleid. Alle verstrekte gegevens zullen uiteraard strikt anoniem (dat wil zeggen zonder gebruik te maken van naam of andere persoonskenmerken) verwerkt worden.

Na ruim een week zullen de ingevulde vragenlijsten door gemeentelijke medewerkers worden opgehaald. Wanneer iemand drie keer niet thuis wordt aangetroffen, wordt een gratis antwoordenvelop achtergelaten. Daarin kan men de ingevulde vragenlijst opsturen.

De onderwerpen in deze vragenlijst
Het vragenformulier 2001 bestaat uit vijf onderdelen:
- De Helmondse woningmarkt;

- Deelname aan sportactiviteiten;

- Leefbaarheid en veiligheid;

- De stadswinkel;

- Diverse kleine onderwerpen: hoe te handelen bij rampen, inkomensondersteuning, politieke en maatschappelijke participatie.

De resultaten van de enquête zullen na de verwerking van alle gegevens in de media worden gepubliceerd. Dat zal waarschijnlijk in het begin van het volgend jaar zijn.

Deel: ' Inwonersenquete 2001 verspreid in gemeente Helmond '
Lees ook