Verkiezingen Provinciale Staten

Op 3 maart a.s. is het zover, dan worden er verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten van Utrecht. Bijzondere verkiezingen, want voor de eerste keer doet een combinatie van lokale politieke partijen mee. Onder de naam "de Inwonerspartijen" doen de meeste leden van de Federatie Inwonerspartijen Midden-Nederland (FIP) mee. Een van de, in de federatie, deelnemende partijen is PGN.

Door deel te nemen aan de verkiezingen hoopt de FIP nog beter te kunnen opkomen voor de belangen van de inwoners, want daarvoor staan ook de lokale partijen.

Op zaterdag 9 januari jl. kwamen vertegenwoordigers van de partijen bijeen in Houten om de kandidatenlijst vast te stellen. Jacques Dekker, raadslid in de Ronde Venen, werd gekozen tot lijsttrekker. Hij is, sinds de oprichting van de federatie, voorzitter van de FIP.

Ook PGN heeft twee kandidaten. Chris Bouws, namens PGN stemgerechtigd vertegenwoordiger in de FIP, staat op de 8e plaats. Peter Zwart staat op nummer 20. Beiden hebben vooraf aangeven de voorkeur te geven aan een onverkiesbare plaats. Deze keuze is gemaakt omdat anders het raadswerk in Nieuwegein is gevaar komt.

Alhoewel beide PGN-ers op een onverkiesbare plaats staan wordt er wel verwacht dat wij ons in Nieuwegein actief met de campagne zullen bemoeien. Om alle plannen verder uit te werken komt daarom binnenkort het Campagne Team bijeen. Via de PGN website zullen wij u de komende tijd op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen.

PGN heeft voor Nieuwegein

Deel: ' 'Inwonerspartij' PG-Nieuwegein doet mee aan statenverkiezing '
Lees ook