Gemeente Ede

Goedgekeurd bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 17 februari 2000 t/m 29 maart 2000 het onderstaande goedgekeurde bestemmingsplan ter inzage ligt:

Eerste herziening van het bestemmingsplan Kern Ede `omgeving Keesomstraat'
Dit bestemmingsplan wijzigt de bestemming van het voetpad gelegen tussen de Leeghwaterstraat en de Keesomstraat in `Bedrijfsdoeleinden en Kantoren' en `Groenvoorzieningen'.

Op 31 januari 2000 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland dit bestemmingsplan goedgekeurd.
Er zijn geen bedenkingen bij Gedeputeerde Staten ingediend.

Dit goedgekeurde bestemmingsplan alsmede het goedkeuringsbesluit ligt ter visie bij het Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor `De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. De informatiebalie is van maandag t/m donderdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.

Een beroepschrift kan worden gezonden aan de Raad van State indien: - tijdig bij Gedeputeerde Staten een bedenking kenbaar is gemaakt. - overtuigend aangetoond kan worden dat men redelijkerwijs niet in de gelegenheid is geweest om
tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten kenbaar te maken.

Het beroepschrift moet binnen de beroepstermijn worden gestuurd naar de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. De beroepstermijn begint op 17 februari 2000 en eindigt op 29 maart 2000.

Na deze termijn van zes weken wordt het goedkeuringsbesluit onherroepelijk, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Ede, 15 februari 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Inzage goedgekeurd bestemmingsplan gemeente Ede '
Lees ook