Gemeente Ede

Ontwerp-bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Ede maken bekend dat van 17 februari 2000 t/m 15 maart 2000 het volgende ontwerp-plan ter visie ligt:

Partiële wijziging van het bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe `omgeving Woutersweg 5'
Deze partiële wijziging beoogt de planologische basis te leggen voor de bouw van twee nieuwe
burgerwoningen op het adres Woutersweg 5 in Ede. Hier tegenover staat het beëindigen en amoveren van een agrarisch bedrijf op dit adres.

Er zijn geen inspraakreacties met betrekking tot dit plan kenbaar gemaakt bij het college van
burgemeester en wethouders. Na aanleiding van vooroverleg ex artikel 10 BRO is er voor gekozen enkel voor Woutersweg 5 een functiewisseling in te zetten. De combinatie Woutersweg 5 en 6 wordt hierdoor niet voortgezet.

Het bovengenoemde plan ligt ter visie bij het Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu in stadskantoor `De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. De informatiebalie is van maandag t/m donderdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.

Een ieder wordt gedurende de periode van 17 februari 2000 t/m 15 maart 2000 in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken bij de gemeenteraad van Ede, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Ede, 15 februari 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Inzage Ontwerp-bestemmingsplan gemeente ede '
Lees ook