Provincie Drenthe

Uitkomst stemming verkiezing leden van provinciale staten van DrentheDe Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe maakt bekend dat vanaf 13 maart 2003, om 14.00 uur, voor eenieder ter inzage ligt het proces-verbaal van de zitting van het Centraal stembureau tot vaststelling van de uitkomst van de stemming voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Drenthe op dinsdag 11 maart 2003. Het proces-verbaal ligt ter inzage bij de Stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen, telefoonnummer (0592) 365265.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inzage Uitkomst stemming verkiezing PS Drenthe '
Lees ook