Ministerie van Middenstand en Landbouw België

22/02/2000

PERSBERICHT

EXTENSIVERINGSBEDRAG CAMPAGNE 2000
UITERSTE INDIENINGSDATUM VOOR DE DEELNAMEVERKLARING

De Minister van Landbouw en Middenstand wenst de producenten-rundveehouders te herinneren aan de uiterste indieningsdatum die geldt voor de indiening van de deelnameverklaring aan de regeling extensivering'.

Vanaf de campagne 2000 kan het extensiveringsbedrag slechts worden toegekend aan de producenten die aan de toekenningscriteria inzake veebezetting van het bedrijf voldoen en die tijdig een deelnameverklaring hebben ingediend. Voor de toekenningscriteria wordt verwezen naar de vorige persberichten hierover.

Deze deelnameverklaring moet uiterlijk op 29 februari 2000 worden ingediend bij het Provinciale Bureau van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (adressen hieronder vermeld).

Aanvraagformulieren kunnen telefonisch worden bekomen bij de Provinciale Bureaus.

Adressen van de provinciale bureaus (DG 3)

Antwerpen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Van Heybeeckstraat 28 te 2170 MERKSEM
tel. 03/641.80.90 fax. 03/641.80.78

Limburg :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Gebouw RHENA, Helbeekplein 9, 1ste verd. te 3500 HASSELT tel. 011/26.39.10 fax. 011/26.39.14

Oost-Vlaanderen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Administratief Centrum "Ter Plaeten"
Sint-Lievenslaan 33A te 9000 GENT
tel. 09/235.29.89 fax. 09/235.25.92

Vlaams-Brabant :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
WTC III, 13e verdieping
Simon Bolivarlaan 30 te 1000 BRUSSEL
tel. 02/208.42.06 fax. 02/208.42.55

West-Vlaanderen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Hoogstraat 9 te 8000 Brugge
tel. 050/33.77.95 fax. 050/34.60.70


Deel: ' Inzenden Vlaams Extensiveringsbedrag Campagne 2000 '
Lees ook