Gemeente Hilversum


Inzendtermijn sportenquête verlengd

De gemeente wil graag een beter beeld krijgen van de plaatselijke deelname aan activiteiten in de verschillende takken van sport. Daarom hebben alle 115 Hilversumse sportverenigingen van de gemeentelijke afdeling Sport en Recreatie enquêteformulieren toegezonden gekregen. Inmiddels hebben veertig clubs de formulieren ingevuld teruggestuurd.

De inzendtermijn is nu verlengd tot 6 februari 1999, zodat meer sportverenigingen alsnog de enquête ingevuld kunnen retourneren.

Sport en Recreatie heeft op zich een goed beeld van de situatie met betrekking tot clubs, die over jeugdafdelingen beschikken. De contacten met die clubs zijn intensiever dan die met verenigingen, die weinig jeugd onder hun leden hebben.

De resultaten van de enquête worden verwerkt in de nieuwe gemeentelijke beleidsnota Sport.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inzendtermijn sportenquête Hilversum verlengd '
Lees ook