Anti Racisme Informatie Centrum

Media en beeldvorming

Opening inzendtermijn Zilveren Zebra (ASN Mediaprijs) 2002

Rotterdam, 12 juli 2002

De inschrijving voor de Zilveren Zebra (ASN Mediaprijs) 2002 is geopend. Professionals werkzaam in de media worden uitgenodigd werk in te sturen om mee te dingen naar deze mediaprijs. De winnende inzending ontvangt een kunstwerk van Ineke Roelfzema en een geldprijs van 9.250,- . De genomineerden ontvangen ieder een geldprijs van 500,- .
De Zilveren Zebra (ASN Mediaprijs) bekroont professionele mediaproducties in Nederland (geschreven, foto, beeld of AV) die op een inventieve en kritische wijze de multiculturele samenleving in Nederland belichten.

De Zilveren Zebra (ASN Mediaprijs) is in voorgaande jaren gewonnen door onder meer Rinke van den Brink (oeuvre Vrij Nederland), Stella Braam en Glnaz Aslan (serie artikelen in Viva, Opzij en Vrij Nederland), Cees Grimbergen (TV-special over Marokkaanse jongeren), Ruben Gowricharn (essays in Contrast), Kader Abdolah (columns Volkskrant), Johan van der Keuken (TV-programma Amsterdam Global Village), Jan Banning (foto's Trouw), Gertie Schouten (radioprogramma Punch), Kees Beekmans (reportage NRC), Frank Vellenga (TV-documentaire Angst voor de Liefde) en Mohammed Benzakour (oeuvre Vrij Nederland, Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad).

Deelname
Deelname is mogelijk voor makers en schrijvers van:
Gedrukte media (tekst, fotografie, illustratie, cartoon)
Audiovisuele media (radio, tv, documentaire, video)
Nieuwe media (internet)
Behalve zelf deelnemen, is een kandidaat voordragen ook mogelijk.

Voorwaarde is dat de werken/producties (fictie en non-fictie) in de periode vanaf 1 september 2001 tot en met 9 september 2002 zijn gepubliceerd/uitgezonden.

Inzending
De inzendtermijn loop tot en met 9 september 2002. Het adres voor de inzendingen is het LBR, Schaatsbaan 51, 3013 AR Rotterdam onder vermelding van Zilveren Zebra (ASN Mediaprijs). De inschrijfformulieren zijn te vinden op www.lbr.nl. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Victor Joseph van het LBR, tel. 010-2010238 of via e-mail joseph@lbr.nl.

Een deskundige jury kiest uit de inzendingen maximaal 5 genomineerden. In november vindt de prijsuitreiking plaats.

De ASN Bank en het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie zijn de organisatoren van de Zilveren Zebra (ASN Mediaprijs).

De organisatoren
De ASN Bank laat zich bij haar handelen leiden door de doelstelling de duurzaamheid van de samenleving te willen bevorderen. Daarom stimuleert de ASN Bank activiteiten die betrekking hebben op waarden zoals respect voor mens en dier, natuur en milieu. Vandaar dat zij zich, samen met het LBR, inzet voor de bestrijding van rassendiscriminatie.

Het LBR probeert op diverse manieren een evenwichtige beeldvorming over migranten en de ontwikkeling van de multiculturele samenleving te bevorderen. De mediaprijs is een instrument om mediaproducties die oog hebben voor aspecten van de multiculturele samenleving extra voor het voetlicht te plaatsten; van evident belang voor een samenleving in verandering en beweging.

Laatste wijziging: 12-07-02

Deel: ' Inzendtermijn Zilveren Zebra (ASN Mediaprijs) 2002 '
Lees ook