Wageningen Universiteit

di 23-11-99 IONKANALEN BETROKKEN BIJ EIWITTRANSPORT IN BLADGROENKORRELS
tijd 16:00 uur
adres Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp Promotie drs. P.W.J. van den Wijngaard, Maartensdijk
titel The electrophysiology of chloroplast protein import, the involvement of an anion channel in protein translocation across the inner membrane
promotor(en): prof.dr. W.J. Vredenberg (plantenfysiologie) (co)promotor(en): dr. J.F.H. Snel (plantenfysiologie)
informatie stafafdeling communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

Chloroplasten of bladgroenkorrels zijn celorganellen die een sleutelrol spelen in de fotosynthese, het omzetten van lichtenergie in suikers. Veel chloroplasteiwitten worden buiten de organellen gemaakt en door de twee membranen naar binnen getransporteerd. Paul van den Wijngaard onderzocht welke rol ionkanalen, membraaneiwitten die kleine geladen deeltjes transporteren, spelen bij het binnenhalen van eiwitten. Zo blijkt het anionkanaal van het binnenste membraan geinactiveerd te worden tijdens eiwittransport. Als zo'n kanaal geblokkeerd wordt met een specifieke chemische verbindingen wordt het eiwittransport geremd. Het is mogelijk dat het anionkanaal tevens fungeert als doorgangskanaal voor eiwittransport.

Deel: ' Ionkanalen betrokken bij eiwittransport in bladgroenkorrels '
Lees ook