DragonFly maakt leren makkelijker


iPad app voor beelddenkende kinderen

Hendrik Ido Ambacht, 20120109 -- EQLearning heeft in eigen beheer een iPad applicatie, genaamd Dragonfly, ontwikkeld. Het is gericht op kinderen die informatie anders dan op de meest voorkomende manier verwerken. DragonFly is een overbrugging tussen de reguliere lesmethoden en alternatieve lesmethoden die meer effect sorteren bij de zogenaamde “beelddenkers”.Mensen leren en verwerken informatie op verschillende manieren. Het reguliere onderwijs is vooral gericht op de grootste groep en dat is de groep die informatie voornamelijk vocaal aangereikt krijgt en het als zodanig verwerkt. Er bestaat echter ook een groep mensen de hen aangereikte informatie verwerken en opnemen door omzetting in beelden. Kinderen die tot deze groep behoren hebben moeite met het verwerken van informatie die wordt gegeven door middel van de klassieke lesmethodes terwijl zij qua intelligentie regelmatig hoger scoren. In het reguliere onderwijs wordt informatie over het algemeen aangeboden in stukjes en in opbouwende volgorde. Beelddenkers kunnen dit niet plaatsen in een geheel en raken verward. Zij hebben eerst een totaal plaatje nodig waarbinnen ze alle stukjes informatie die ze krijgen kunnen plaatsen.

Dragonfly werkt op leeftijdscategorie en is opgebouwd op het Nederlandse onderwijssysteem. Het kent een zeer logische opbouw en is daardoor ook internationaal bruikbaar. Er zal nooit een speelniveau aangeboden worden dat een te hoge moeilijkheidsgraad heeft. Door middel van de ouderinstellingen kan de moeilijkheidsgraad wel handmatig aangepast worden voor bijvoorbeeld kinderen die al meer aan kunnen of wat extra oefening nodig hebben.

In de basis applicatie zitten een aantal startelementen. Hierin kunt u vinden: het alfabet, met lees- en schrijfletters. Ook het aanleren van de schrijfletters wordt aangeboden. Op taalgebied wordt ook spelling aangeboden. Hierin komen de woorden die tijdens de gehele basisschoolperiode voorkomen aan bod.

Naast taal komt ook rekenen aan bod. Hier is de uitleg van het optellen en aftrekken op een leuke manier visueel gemaakt. Ook de tafels van 1 tot en met 12 en analoog en digitaal klokkijken zijn opgenomen.

Het is de insteek om deze applicatie steeds verder uit te breiden met elementen die binnen de applicatie aangekocht kunnen worden. Vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer, biologie, muziek, engels, etc.

Het is bedoeld als aanvulling op het reguliere aanbod van basisschoolmateriaal. Hopelijk een verduidelijking of handig hulpmiddel als de bestaande middelen te weinig soelaas bieden. Het is ook een manier om thuis op een leuke manier verder te werken met uw kind.

EQLearning


Deel: ' iPad app voor beelddenkende kinderen DragonFly maakt leren makkelijker '
Lees ook