INST. VOOR PUBLIEK EN POLITIEK

IPP-reactie op de dood Pim Fortuyn

Bestuur en medewerkers van het Instituut voor Publiek en Politiek zijn diep geschokt en bedroefd over de gewelddadige dood van lijsttrekker Pim Fortuyn.
Het IPP heeft Pim Fortuyn leren kennen en waarderen als een man die op een strijdbare manier opkwam voor een vitale democratie en een open stijl van politiek bedrijven. Een man die door zijn geheel eigen wijze van optreden ervoor heeft gezorgd heeft dat de politiek in ons land weer overal ging leven. De laffe aanslag op zijn leven is in strijd met de normen en waarden van onze democratische rechtstaat.

Het tragische gebeuren is voor het IPP dan ook een reden om zich nog meer te blijven inzetten voor een open en verdraagzame samenleving, waarbij de politieke en maatschappelijke participatie van burgers het belangrijkste doel is en zal blijven.
Het IPP acht het gezien de gebeurtenissen gepast om alle verkiezingsactiviteiten op te schorten. Dit betekent onder andere dat de centrale verkiezingssite van het IPP, in goed overleg met betrokken partnerorganisaties, tijdelijk is stopgezet. Dit houdt in dat de websites www.stemwijzer.nl, www.geenwoorden.nl, www.scholierenverkiezingen.nl en www.verkiezingsaffiches.nl vanaf hedenmorgen niet meer online zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Instituut voor Publiek en Politiek.
Nico Bloot, voorlichting (telefoon 020 5217638 06 21464984) Eisse Kalk, directeur (telefoon 020 5217652 06 51609336)


07 mei 02 13:46

Zoekwoorden:

Deel: ' IPP-reactie op de dood Pim Fortuyn '
Lees ook