IQUIP INFORMATICA BV

Seminar 'De onvermijdelijke samenwerking'

IQUIP organiseert seminar over de onvermijdelijke samenwerking

Diemen, 4 juni 2002 - Het Verkenningsinstituut Nieuwe Techologie (ViNT), onderdeel van IQUIP Informatica B.V., organiseert het seminar 'De onvermijdelijke samenwerking'. Eduard Bomhoff, Ton van Asseldonk, Bobby Cameron, Michael Earl, Martin Butler en Michiel Boreel formuleren een IT-agenda waarop Business Process Outsourcing, webservices, collaboration, ketenintegratie en Dynamic Trading Networks in een juiste relatie tot elkaar komen te staan. Het seminar, onder leiding van dagvoorzitter Hennie Wesseling, vindt plaats op 12 juni in De Koepelkerk van het Renaissance Amsterdam Hotel te Amsterdam.

Strategische verandering
Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat e-business niet zo'n hoge vlucht heeft genomen als werd gedacht. Steeds meer bedrijven vragen zich af waarom zij in nieuwe technologie zouden moeten investeren als de bestande technologie nog te vaak een steek laat vallen. In omvang groeien blijkt daarnaast niet langer synoniem te zijn voor economische groei. Integendeel. Organisaties gaan zich meer en meer richten op hun core business, worden kleiner en beleggen alles wat niet tot hun kerncompetentie behoort buiten de eigen organisatie. Dat alles heeft consequenties voor de IT en bepaalt de richting van de IT-investeringen voor de komende jaren.

De onvermijdelijke samenwerking
De IT en dan met name de internetechnologie bewerkstelligt de samenwerking tussen bedrijven. En hoewel de IT vaak fungeert als platform voor strategische verandering, is die technologie zelden de verandering zelf. Integratie is 'hot' maar te vaak wordt de businessproblematiek overschaduwd door de techniek. Terwijl de noodzaak en de discussie juist bij de business beginnen.

Heeft Eduard Bomhoff gelijk en zijn we op weg naar de derde technologische revolutie? Maakt de verticaal geïntegreerde organisatie plaats voor een netwerkorganisatie van in relatief losse verbanden samenwerkende, sterk gespecialiseerde bedrijven? Zijn deze partijen dan beter in staat om aan de eisen en wensen van de klant tegemoet te komen? En is er in een dergelijk netwerk een strategische positie te bereiken die gedurende langere tijd winstgevende groei mogelijk maakt? Is de dood van grote bedrijven nu aangekondigd?

IQUIP nodigt u uit om samen met de sprekers stil te staan bij deze vraagstellingen. Vanuit het perspectief van de economische wetenschapper, de ondernemer, de consument en de informatietechnologie geven zij hun visie op 'de onvermijdelijke samenwerking'.

Over IQUIP Informatica B.V.
Met 1.600 medewerkers draagt IQUIP nadrukkelijk bij aan het concurrerend vermogen van haar klanten door het vernieuwend inzetten van en het inspireren over informatie- en communicatietechnologie. Het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (ViNT) helpt organisaties bij het volgen van ontwikkelingen op IT-gebied, door verkenningen uit te voeren op IT-gebied en hierover te rapporteren. Naast ViNT beschikt IQUIP over zeven divisies die tezamen geheel Nederland bestrijken. Meer informatie is te vinden op www.iquip.nl.

Deel: ' IQUIP organiseert seminar over de onvermijdelijke samenwerking '
Lees ook