Persbericht nr. 6, 27 april 1999

IR. K.E. HEIJERS AANGESTELD ALS DIRECTEUR

Met ingang van 3 mei aanstaande start ir. K.E. (Eduard) Heijers (54) als directeur van HTM. Hij zal in eerste aanleg deze functie voor drie dagen per week op interim-basis vervullen. Dit in verband met de afronding van zijn huidige werkzaamheden. Na het vertrek van drs. J.K.E. Dwarshuis vormt hij nu tezamen met algemeen directeur ir. G.A. Kaper de directie van HTM.

In 1972 studeerde Heijers af als landbouwkundig ingenieur aan de Universiteit van Wageningen. Hij werkte ondermeer voor PRC Bouwcentrum in Bodegraven en Tebodin in Den Haag. Sinds 1993 was hij als directeur van zijn eigen bedrijf actief op het terrein van interim-projectmanagement in de bouwnijverheid.

Heijers is voor velen binnen HTM geen onbekende. Hij werkte van 1994 tot en met 1998 op projectbasis bij HTM, ondermeer bij het toenmalige Bureau Projectmanagement. Zo was hij onder andere projectmanager voor de ontwikkeling en de aanleg van het Souterrain en de Koningstunnel, projectmanager voor de reconstructie van het Rijswijkseplein / Stationsplein en gaf hij leiding aan het onderzoek naar en de invoering van de Bezettingsgraadmeter (BGM) bij HTM.

Heijers' aandachtsgebieden zullen de productgerichte afdelingen van HTM zijn, te weten de afdelingen Tram, Bus en Infra alsmede HTM Specials BV en HTM Selected Services BV.

HTM is zeer verheugd met de aanstelling van Heijers en wenst hem alle geluk toe in deze functie.


Deel: ' Ir. K.E. Heijers aangesteld als directeur HTM '
Lees ook