Provincie Zuid-Holland

26-09-2001
Ir. J.M. Schrijnen
nieuwe directeur bij
provincie Zuid-Holland

Ir. J.M. (Joost) Schrijnen is met ingang van 1 februari a.s. benoemd tot directeur van de directie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland. De heer Schrijnen (54) is nu lid van de directie van de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam.

De heer Schrijnen werkt sinds 20 jaar bij de gemeente Rotterdam, waar hij begon als chef District Oost van de Dienst Stadsontwikkeling. Daarna was hij onder andere Projectleider Integraal Plan Noordrand Rotterdam, en sinds 1992 maakt hij deel uit van de directie van dienst Stedebouw en Volkshuisvesting. Daarnaast is hij adviseur voor bestuurlijk- en projectmanagement en was hij
voorzitter/initiatiefnemer van de Nieuwe Kaart van Nederland.

Bij de provincie Zuid-Holland wordt hij directeur van de directie Ruimte en Mobiliteit, één van de vier directies van de provinciale organisatie. Op het ogenblik is de heer A.H. Voerman directeur a.i. van deze directie.

Deel: ' Ir. Schrijnen nieuwe directeur bij Provincie Zuid-Holland '
Lees ook