Socialistische Partij

Irakezen mogen blijven

10-02-2003 * Op aandringen van SP Tweede-Kamerlid Harry van Bommel heeft het kabinet vrijdag besloten dat een paar honderd uitgeprocedeerde Noord-Iraakse asielzoekers in verband met de dreigende oorlogssituatie in hun vaderland voorlopig Nederland niet hoeven te verlaten. Het 'vertrekmoratorium' duurt vooralsnog een maand. Dat is volgens Harry van Bommel, die hierover een motie indiende, een teken dat het kabinet nu eindelijk inziet dat terugkeer van Noord-Iraakse asielzoekers onverantwoordelijk is.

De maatregel houdt in dat de Noord-Irakezen in de reguliere opvang mogen blijven. Het gaat om tenminste 393 mensen die in de vertrekprocedure zitten. De komende tijd zullen daar meer Noord-Irakezen bij komen. Ook zij mogen in de opvang blijven. Volgens Van Bommel is een maand echter tekort. Over een maand zit deze groep wederom in grote onzekerheid. Dat is absoluut ongewenst.

Zoekwoorden:

Deel: ' Irakezen mogen blijven '
Lees ook