Ingezonden persbericht

Over inspiratie en verstarring in religie, wetenschap en maatschappij

Is vasthouden aan de waarheid een vorm van fundamentalisme?

6 oktober 2001, in Utrecht, Dr. M. Lievers

Menno Lievers stelt tijdens deze cursus de vraag of waarheid een norm is die buiten de mens ligt en of sommigen meer inzicht hebben dan anderen? In de oosterse filosofie bestaat vaak een leermeester/leerling verhouding. Kan de leerling kritiek leveren op zijn/haar leermeester? Op welke autoriteit moet hij/zij zich dan beroepen? In deze cursus wordt betoogd dat zonder de notie van objectieve waarheid de leerling de leermeester niet kan kritiseren.

Menno Lievers (1959) studeerde geneeskunde en filosofie in Leiden. Na zijn artsexamen deed hij promotieonderzoek in Oxford, waar hij promoveerde op het proefschrift 'Knowledge of meaning'. Sinds 1992 is hij als docent wijsbegeerte werkzaam aan de universiteit van Utrecht. Zijn onderwijs heeft vooral betrekking op taalfilosofie en filosofie van de geest. Hij is medewerker van NRC-Handelsblad en Vrij Nederland en sedert het najaar van 2000 redacteur van het literaire tijdschrift 'De Revisor'.

Aanbevolen literatuur

David Wiggins, What woulkd be a substantial theory of truth?' in Zak van Straaten, red., 'Philosophical subjects. Essays presented to P.F. Strawson',Oxford University Press, 1980, pp. 189-221.

Algemene gegevens:

1. CURSUSPROGRAMMA "ORINTATIE IN VERSCHEIDENHEID" van de Stichting filosofie Oost - West

2. Filosofie Oost-West is een landelijke organisatie: FOW wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. FOW levensbeschouwelijk neutraal.

3. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
4. Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.
5. Tijd van 10.00 - 16.30 uur; toegang f 75,- per dag aan de zalen te voldoen (in 2002 35).

6. Data voor 2001 zijn 15 september, 6 oktober, 10 november, 15 december; en voor 2002: 19 januari, 9 februari, 16 maart, 20 april, 25 mei, 14 september, 5 oktober, 9 november en 14 december.
7. Folder en inschrijven bij: Filosofie Oost - West, Planetenbaan 2, 3951 EJ Maarn, of e-mail info@filosofie-oostwest.nl

8. Website www.filosofie-oostwest.nl

Deel: ' Is vasthouden aan waarheid een vorm van fundamentalisme? '
Lees ook