Universiteit van Utrecht

Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko

Volgens de regels van het internationaal privaatrecht kan Marokkaans familierecht worden toegepast op Marokkanen die in Nederland en België wonen. Het boek `Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko' van prof.dr. Léon Buskens is een inleiding in het Marokkaanse familierecht zoals vervat in de `Mudawwana'. Opgezet als een drieluik, biedt het een uitgebreide beschrijving van de bepalingen en de achtergronden van het islamitisch recht en de Marokkaanse rechtspraktijk. Léon Buskens is werkzaam als hoogleraar Recht en cultuur van de islam bij de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

`Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko', prof.dr. Léon Buskens, Uitgeverij Bulaaq Amsterdam, ISBN 90 5460 020 9, prijs ƒ165,-.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Facultaire voorlichters:

Aardwetenschappen: Inge Nix, (030) 253 5106

Letteren: drs. Dominique de Vet, (030) 253 6357

Rechtsgeleerdheid: Sandra van Kampen, (030) 253 7497

Ruimtelijke Wetenschappen: drs. Martine Korpel, (030) 253 5941

Scheikunde: drs. Jos de Kooker, (030) 253 3793

Sociale Wetenschappen: Ineke de Bruijn, (030) 253 1586

Wiskunde en Informatica: drs. Peter van de Beek, (030) 253 1422

Universitair Medisch Centrum UtrechtIn- en Externe Communicatie, (030)
2507483/ 2506375

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko '
Lees ook