Islamitische samenlevingen vragen om normatieve kwaliteitseisen


Amsterdam, 20170111 -- Zijn kwaliteitseisen universeel? Zeker niet. In de westerse wereld wordt kwaliteit afgelezen aan de omzet van bedrijven of de waardering door klanten. In de Islamitische wereld is daarnaast de morele waardering van de dienstverlener ook, en soms van beslissend belang. De normatieve waardering van kwaliteit wordt bepaald door de richtlijnen die Islam voorschrijft. Godsdienst en economie zijn zodoende nauw met elkaar verweven. Dat geldt met name voor sectoren zoals de gezondheidssector waar de dienstverlening sterk afhankelijk is van de dienstverlener.

Deze stelling verdedigt Nasser Al-Salmani in zijn baanbrekend proefschrift “Quality management guidelines for Islamic societies” dat hij op donderdag 12 januari 2017 aan de Vrije Universiteit verdedigt ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap.

Nasser Al-Salmani voerde een zorgvuldig opgezette studie uit om te komen tot een Islamitische kwaliteitsbepaling. Daartoe destilleerde hij de kwaliteitsnormen uit de belangrijkste Islamitische geschriften en ging in een grondige studie van de Westerse wetenschappelijke literatuur na of die handvatten boden om te komen tot een Islamitisch kwaliteitsconcept. Dat was nauwelijks het geval. Vervolgens ontwikkelde hij een eigen normatief model dat als grondslag diende voor een survey, uitgevoerd in Oman, waarvan de resultaten in verschillende teams van professionals werden besproken en bijgesteld. Nadat hij zodoende tot een definitief model was gekomen om kwaliteit in Islamitische samenlevingen te beoordelen, beantwoordde Al-Salmani de vraag onder welke randvoorwaarden een dergelijk model geïmplementeerd kan worden. Bij de vaststelling van deze condities maakte hij gebruik van de ervaringen in Egypte, Jordanië en Dubai.

Nasser Al-Salmani (1976, Rustaq) behaalde zijn master Quality and Services Improvement in Health Care aan de Universiteit van Birmingham. Momenteel is hij directeur van het instituut voor accreditation and standards development in Oman.

Nasser Al-Salmani zijn proefschrift “Quality management guidelines for Islamic societies” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op donderdag 12 januari 2017 aan de Vrije Universiteit, Boelelaan 1105, te Amsterdam. Promotores: Prof. dr. R.S. Gowricharn (VU) en prof. dr. Ph. van Engeldorp Gastelaars (SHB, Berlijn). Overige leden van de promotiecommissie zijn: Prof. dr. Kees Ahaus (UG), Prof. dr. Steven ten Have (VU), Prof. dr. Johan Wempe (VU), dr. Juup Essers (EUR/RSM).


Deel: ' Islamitische samenlevingen vragen om normatieve kwaliteitseisen '
Lees ook