Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Islamitische Universiteit Rotterdam betreurt Uitspraken van Ayaan Hirsi Ali

De Islamitische Universiteit Rotterdam betreurt ten zeerste de blasfemische en provocerende uitspraken van Ayaan Hirsi Ali. Zij heeft met haar uitspraken over de Islam en de Profeet Mohammed, de moslimgemeenschap in Nederland en in de hele wereld diep geraakt. De uitspraken overschrijden de grenzen van vrijheid van meningsuiting. Haar retoriek doet eerder denken aan Kruisvaarders-taal uit de Middeleeuwen.

Ons insziens heeft Mevrouw Hirsi Ali met haar uitspraken, haar geloofwaardigheid als zogenaamde pleitbezorger van de onderdrukte allochtone vrouwen geheel verloren. In plaats van publiciteitsstunts mag de samenleving van een oprechte politicus, concrete acties verwachten over de gestelde prioriteiten. Zeker als de verkiezingen voorbij zijn.

De traumatische jeugd van mevrouw Ali mag geen excuus zijn voor een dergelijke onverantwoordelijke handelswijze. De geestesgesteldheid van een individu is eerder een zorg van medici en van naasten. Wanneer een dergelijk persoon een publieke functie gaat bekleden, dan is het ook een zorg van de politiek en van de maatschappij.

De gegriefde moslimgemeenschap heeft zeker het recht om in de eerste plaats van de partij van mevrouw Ali, en vervolgens van de overige partijen een eerlijke standpunt te vernemen.

Een persoon die zo weinig respect heeft voor de geloofsovertuiging van anderen, zowel Moslims als Christenen, is niet waardig om het volk te vertegenwoordigen.

Deze onverantwoordelijke handelswijze heeft geen enkel positief effect op de emancipatie en integratie van de moslims in Nederland. Het zal eerder polariserend werken en de toch al matige verstandhouding op scherp zetten.

Voorts stellen wij vast dat in sommige media steeeds vaker sensatie op de voorgrond gaat treden. Juist in deze tijd van verscherpte tegenstellingen past een evenwichtigere benadering over gevoelige onderwerpen.

De Islamitische Universiteit Rotterdam weerspreekt de historisch en wetenschappelijk onjuiste uitlatingen over onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem). De IUR zal nu en in de toekomst, binnen de gegeven mogelijkheden, op een academisch verantwoorde wijze een bijdrage blijven leveren aan de verspreiding van kennis over de Islam.

Islamitische Universiteit Rotterdam
Aelbrechtskade 100
3023 JC Rotterdam
Tel: 010-4854721
Fax: 010-4843147
E-mail: info@islamicuniversity.nl
URL: http://www.islamicuniversity.nl

To be unsubscribed from the IUR mailing list, please send a message to info@islamicuniversity.nl

Deel: ' Islamitische Universiteit Rotterdam betreurt Uitspraken Hirsi Ali '
Lees ook