Universiteit van Utrecht

Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium

ISO-9002 certificaat voor proefdieren laboratorium

Het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium (GDL) van de Universiteit Utrecht heeft als eerste universitaire proefdierenlaboratorium in Nederland het NEN-EN-ISO 9002 certificaat behaald.

Dat wil zeggen dat het GDL een goed werkend stelsel van kwaliteitszorg, het ‘kwaliteitsmanagement systeem’ heeft voor onder meer het ondersteunen van proefdiergebonden onderzoek- en onderwijsactiviteiten, waaronder de huisvesting en verzorging van proefdieren, het uitvoeren van biotechnische en biotechnologische technieken en het verrichten van studies. Het internationale bedrijf Lloyd’s Register Quality Assurance heeft de evaluatie verricht en het GDL goedgekeurd voor het ISO-certificaat.

Het GDL, dat dit jaar tien jaar bestaat, is een onafhankelijk instituut binnen de Universiteit Utrecht. Het ondersteunt onderwijs- en onderzoekprojecten met proefdieren. Het GDL ondersteunt dierexperimenten van Utrechtse faculteiten (Geneeskunde, Diergeneeskunde, Biologie, Scheikunde en Farmacie), het AZU en derden. Het GDL is zelf begonnen met het invoeren van het kwaliteitssysteem waarin procedures, werkwijzen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor handelingen die het GDL uitvoert, zijn vastgelegd.

Nu gaat het dierenlaboratorium werken aan het verkrijgen van het ISO 9001 certificaat dat behoudens de ISO 9002 eisen, betrekking heeft op het ontwerpen van studies. Het GDL heeft een proefvisitatie door de AAALAC laten uitvoeren. Dat is een van origine Amerikaanse instantie die wereldwijd proefdierlaboratoria beoordeelt zowel op het verantwoord omgaan met proefdieren als op de veiligheid voor de mens tijdens het werken met proefdieren.

Voorlichter drs. Laurien Timmermans (030) 2537567/ 2533550

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' ISO-9002 certificaat voor proefdieren laboratorium '
Lees ook