18-06-1999

PERSBERICHT

vanwege Geert Van Cleemput, PR, Gemeenschapsonderwijs

Belliardstraat 12, 1040 Brussel, tel. (02)505 19 15

ISO 9002-certificatie in het secundair gemeenschapsonderwijs

Vijf scholen uit het Gemeenschapsonderwijs hebben de uitdaging aanvaard om via een internationaal erkend kwaliteitssysteem hun interne schoolorganisatie aan te passen. Na twee volle schooljaren van volgehouden inzet en inspanning werden ze beloond met een waardevol ISO 9002-certificaat. Het certificaat werd hun overhandigd op 19 juni in het Kasteel van Ham in aanwezigheid van minister-president Van den Brande.

Hoewel ISO 9000-normen op maat van productiebedrijven zijn gesneden en er effectief ook hun sporen hebben verdiend, stelt men de laatste jaren meer en meer vast dat deze maatstaven voor kwaliteit ook in de diensten- en in de non-profitsector aan belangstelling winnen.

Om de interne schoolorganisatie en communicatie te optimaliseren heeft de Centrale Raad van het Gemeenschapsonderwijs in september 1997 het licht op groen gezet om via een proefproject een kwaliteitssysteem volgens ISO-9000 in vijf secundaire scholen, één per provincie, te laten implementeren.

Wat het onderwijs betreft, staan ISO-normen nog in hun kinderschoenen. Over gans Europa telt men vandaag slechts een veertigtal onderwijsinstellingen waarvan een viertal in Vlaanderen die volgens de ISO 9000-normen gecertificeerd zijn.

Met dit experimenteerproject wil het Gemeenschapsonderwijs nagaan of de invoering van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9000-normen een positieve invloed kan hebben op de interne schoolorganisatie en of dit de administratieve processen kan vereenvoudigen. Een betere en efficiënte schoolorganisatie verlicht immers niet alleen de veelomvattende taak van de schooldirectie, maar creëert een werkklimaat waarin het pedagogisch team beter kan functioneren. Door duidelijke procedures in een handboek vast te leggen, weet iedereen precies wat van hem of van haar verwacht wordt.

Gedurende twee schooljaren hebben het KA 1 Aalst, het KTA en de middenschool Deurne, het KTA Halle, het KTA 1 Hasselt en het KA Roeselare, onder impuls van een centrale stuurgroep en onder begeleiding van een externe kwaliteitsdeskundige en een interne kwaliteitscoördinator, de negentien eisen van de ISO 9002-normen systematisch naar het onderwijs vertaald. De wijze waarop aan deze eisen wordt voldaan, staat omschreven in een kwaliteitshandboek Na implementatie van het nieuwe kwaliteitssysteem werden de vijf scholen in juni 1999 met succes aan een externe audit onderworpen. Na deze eerste strenge audit, uitgevoerd door een nationaal geaccrediteerde organisatie, die tevens deel uitmaakt van een internationaal netwerk (CEBEC), zullen nog een viertal opvolgaudits plaatsvinden. Het behalen van de certificaat is immers geen doel op zich, maar betekent de start van een integrale kwaliteitszorg binnen de organisatie.

Het feit dat vijf scholen uit eenzelfde net gezamenlijk hieraan hebben gewerkt en uiteindelijk ook allemaal het certificaat hebben behaald is een primeur voor het secundair onderwijs in Vlaanderen, en zelfs in Europa.


Opmerkingen of bedenkingen? Mail ze naar webmaster@argo.be Laatste wijziging: 06-10-1999


Deel: ' ISO 9002-certificatie Vlaams gemeenschapsonderwijs '
Lees ook