Gemeente Stede Broec

25-3-2003
ISO-CERTIFICAAT VOOR BURGERZAKEN

Inwoners van Stede Broec hebben veel waardering voor de afdeling Burgerzaken. Dat blijkt uit het schriftelijke oordeel van mensen die in 2002 bij Burgerzaken moesten zijn. Vooral de ontvangst, de vakbekwaamheid en de informatieverstrekking worden hoog gewaardeerd; meer dan 90 procent vindt die goed. Over de wachttijden is men iets minder goed te spreken, al beoordeelt nog altijd meer dan driekwart die als ?goed?.

ISO-certificaat
De inspanningen op het gebied van kwaliteitszorg zijn beloond: de afdeling Burgerzaken heeft het ISO 9001-2000 certificaat gekregen. Dat krijgen organisaties en bedrijven als hun kwaliteitssysteem voldoet aan de officiële norm. De Stede Broecse afdeling Burgerzaken heeft het certificaat in 2002 ?verdiend?: mensen die bij Burgerzaken aan de balie kwamen kregen een vragenformulier waarin hun oordeel werd gevraagd over de dienstverlening. Ook konden ze opmerkingen en suggesties kwijt. Hiervan werd vaak gebruik gemaakt om een extra compliment te maken.

Kwaliteitssysteem
Het meten van de waardering is onderdeel van het kwaliteitssysteem dat in 2002 niet alleen in Stede Broec maar bij alle dertien gemeenten in Westfriesland is ingevoerd. Alle activiteiten van de afdelingen Burgerzaken zijn vastgelegd in procedures en controlelijsten. Die zijn nu in alle West-Friese gemeenten hetzelfde. Ook werken ze allemaal met hetzelfde automatiseringssysteem. Daardoor kunnen gemeenten in geval van nood onderling gemakkelijk bijspringen.

De cijfers
Jaarlijks komen zo?n 18.000 mensen bij Burgerzaken aan de balie, bijvoorbeeld voor een paspoort (1.950 keer), een verhuizing (1.8.50 keer), een identiteitsbewijs (1.475 keer), een uittreksel uit het bevolkingsregister (1.125 keer) of een rijbewijs (1.121 keer).

Percentages
Waardering Burgerzaken

Ontvangst

Wachttijd

Informatie-
verstrekking

Vakbekwaam-
heid

Goed

95,5

77,6

92,2

95,2

Redelijk

4,5

21,8

7,8

4,8

Matig


-

0,6


-


-

Slecht


-


-


-


-

Deel: ' ISO-certificaat voor burgerzaken Stede Broec '
Lees ook