Energie in het nieuws - persberichten en artikelen

30/06/1999

ISO Certificaat voor Openbare Verlichting Remu

De grootst mogelijke zekerheid voor de klant. De beste en makkelijkste manier van werken voor de medewerkers. Kwaliteit, dus. Bij alle producten en diensten van energiebedrijf Remu N.V. staat dit voorop. Vandaag met name bij de verzorging van de openbare verlichting. Als je dat allemaal kunt waarmaken, verdient dat waardering. Op 17 en 18 juni jl. heeft Lloyd's Register Quality Assurance een laatste schouw gehouden voor het behalen van een ISO 9002 Certificaat. 'Ondanks de grote verandering in de organisatie die Remu momenteel doormaakt', aldus de eindconclusies uit het certificeringsrapport, 'is het bedrijf erin geslaagd voor de sector Openbare Verlichting een voldoende geïmplementeerd kwaliteitssysteem op te zetten.' Een belangrijke ontwikkeling, het verkrijgen van zo'n certificaat, ook in het licht van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.

Openbare Verlichting vormt met f 25 mln per jaar een relatief klein deel van de omzet van Remu, maar met een marktaandeel in Nederland van 6% is het toch een dienst met een groot maatschappelijk belang. Immers, openbare verlichting is in ons dagelijks leven niet meer weg te denken. De leefbaarheid van dorpen en steden, de openbare orde en veiligheid, in algemene zin èn in het verkeer, worden er aanmerkelijk door verbeterd. De bevolking vertrouwt blindelings op de straatverlichting. Een storing hierin kan ingrijpende gevolgen hebben. Remu heeft in haar werkgebied 115.000 lichtmasten in eigendom en beheert daarnaast 50.000 lichtmasten van derden zoals gemeenten. Al dan niet in eigendom speelt geen rol bij de kwaliteit van OV, die bij Remu hoog op de prioriteitenlijst staat. Het vereist de uiterste zorg wat betreft technische deskundigheid, logistiek en materiaalkeuze, alsook aanleg en onderhoud.

Alertheid Remu is een van de eerste energiebedrijven in ons land die voor OV zijn gecertificeerd. In maart 1998 is certificeringsbureau Lloyd's Register Quality Assurance gestart met haar onderzoek. Al spoedig bleek, dat Remu eigenlijk al heel lang zeer goed bezig was. De infrastructuur van de openbare verlichting in de verschillende gemeenten die behoren tot haar werkgebied, bleek uitstekend in kaart te zijn gebracht. Dit kwam uiteraard de voortdurende observaties van het certificeringsbureau zeer ten goede. 'Wat opviel was en is nog steeds,' aldus Ing. A.E.W. Blokland, accountmanager OV bij Remu, 'dat iedereen die betrokken is bij OV, van laag tot hoog, voortdurend kijkt of er iets beter kan. Het is een tweede natuur geworden. In de besluitvorming voor het nemen van maatregelen is gezorgd voor zo kort mogelijke lijnen.' Die alertheid maakt, dat niet alleen zeer snel kan worden ingegrepen bij storingen, maar ook dat daardoor veel preventief genomen maatregelen eventuele calamiteiten kunnen voorkomen.

Kwaliteit vasthouden Net als de andere voorzieningen van Remu raakt OV de totale samenleving in al zijn facetten. Ir. C.J. Schroot, bij Remu N.V. als lid van de Directie na de fusie met GCN verantwoordelijk voor alle diensten, beseft terdege, dat de samenvoeging van de twee bedrijven een wissel kan trekken op de zorg voor een vlekkeloos verloop van alle voorzieningen. 'Alle procedures moeten langs de lat worden gelegd. Daar waar mogelijk moet je dingen combineren, samenvoegen. Maar technisch gezien zal nagenoeg alles bij het oude blijven en blijven de medewerkers voortdurend scherp en attent op oneffenheden. Kwaliteit is in onze dienstverlening vanzelfsprekend. Remu wil immers op de eerste plaats 'goed' zijn. Maar toch zal het behoud van onze kwaliteit in deze veranderende omstandigheden steeds een zwaar beroep doen op al onze medewerkers. Ik vertrouw ten volle op hun deskundigheid en betrokkenheid.'

Organisatorische veranderingen Remu heeft voor de inrichting van het nieuwe bedrijf gekozen voor een, door de liberalisering van de markt ingegeven, klantgedreven organisatie. De heer Schroot: 'De markt eist tegenwoordig kwaliteit in alles. Zo'n certificaat geeft ons een pluspunt boven anderen. Maar het zijn vooral de mensen zelf, die tekenen voor blijvende kwaliteit en commerciële successen.' Remu voegt met deze certificering opnieuw een stevig fundament toe aan de stabiele structuur van haar op de toekomst gerichte, klantvriendelijke dienstverlening.


naar boven

contact webmaster e-mail ©1998 REMU

CyberConsult

Deel: ' ISO Certificaat voor Openbare Verlichting REMU '
Lees ook