Gemeente Den Haag


20 december 1999

ISO-CERTIFICERING VOOR STADSBEHEER

De Haagse dienst Stadsbeheer is gecertificeerd volgens ISO 9002. Dit levert een kwaliteitssysteem op voor Stadsbeheer als geheel en voor de afzonderlijke bedrijfsonderdelen.

Het traject om te komen tot een certificering voor de hele dienst is gestart in 1997. Succesievelijk hebben alle 25 bedrijfdsonderdelen ieder een ISO-certificaat behaald. In 1999 is gewerkt aan een overkoepelend kwaliteitsborgsysteem voor de dienst als totaal.

ISO staat voor International Standard Organisation en is een normenstelsel aan de hand waarvan een proces beheersbaar kan worden gemaakt. Het systeem omvat achttien criteria waarmee het bedrijfsproces kan worden beschreven. Die beschrijving wordt vastgelegd in een kwaliteitshandboek dat de basis vormt voor planmatige acties ter verbetering van dat proces. Of een bedrijf aan de normen voldoet en dus voor certificering in aanmerking komt, wordt beoordeeld door een onafhankelijke certificeringsinstelling, in dit geval Lloyd's.

Zoekwoorden:

Deel: ' ISO-certificering voor Stadsbeheer Den Haag '
Lees ook