ISO en LSVb komen student tegemoet met goedkope zorgverzekering


UTRECHT, 20151216 -- Vanaf het studiejaar 2015-2016 ontvangen studenten geen basisbeurs meer van de overheid. Er is een lening voor in de plaats gekomen. Deze beslissing is door het kabinet gemaakt, omdat ze dit geld willen investeren in het hoger onderwijs. Ze hebben er belang bij dat de kwaliteit wordt verhoogd. Met de zorgverzekering van Studenten Goed Verzekerd worden studenten financieel geholpen. Studenten hebben door het verliezen van de basisbeurs minder te besteden en de LSVb wil met Studenten Goed Verzekerd de studenten tegemoetkomen, samen met de ISO.

Collectiviteitskorting bij Studenten Goed Verzekerd
De basisverzekering van Studenten Goed Verzekerd met een premie van € 68,76 en een aanvullend pakket vanaf € 5,50, is de goedkoopste zorgverzekering. Studenten komen niet in aanmerking voor een collectiviteitskorting bij een werkgever, omdat zij vaak fulltime student zijn. Met dit in het achterhoofd is er een zorgcollectiviteit opgezet voor studenten om op deze manier een zorgverzekering af te sluiten tegen een lage premie per maand.

Definitief aantal afsluitingen
In 2016 zullen het aantal definitieve afsluitingen bij de zorgverzekering van Studenten Goed Verzekerd bekend worden gemaakt. Niet alleen Studenten Goed Verzekerd is benieuwd naar deze resultaten, maar ook vergelijken-zorgverzekering.net. Want hoeveel invloed gaat de afschaffing van de basisbeurs nu op het aantal definitieve aansluitingen hebben? En zullen het meer eerstejaars studenten zijn die zich aansluiten bij Studenten Goed Verzekerd, omdat dit ook de grootste groep was die thuis is blijven wonen?


Deel: ' ISO en LSVb komen student tegemoet met goedkope zorgverzekering '
Lees ook