Ingezonden persbericht


Internet Society Nederland

Uit: Nieuwsbrief INSIDE ISOC Nederland september 2001

De vereniging voor internetminded professionals, beleidsmakers en doordenkers in Nederland. Wordt lid!

CONFERENTIE DON'T BLOW IT

Tijdens de conferentie Don't Blow IT (mede georganiseerd door ISOC Engeland) zal onder meer gesproken worden over veranderingen in de gewone economie door de komst van internet, cyberrechten vs. burgerrechten en de balans tussen technofilie en technofobie. De conferentie vindt plaats op donderdag 27 september 2001 in het Bloomberg Auditorium in Londen. Sprekers zijn onder meer Phil Mullan, Charles Leadbetter en John Fitzpatrick (University of Kent). De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden van ISOC Nederland, vooraf aanmelden via ISOC Engeland is noodzakelijk.

Meer informatie: http://isoc.nl of Michiel Leenaars.

(c) Deze nieuwsbrief is een uitgave van de vereniging Internet Society Nederland voor haar leden en geinteresseerden. Het verder verspreiden van deze nieuwsbrief is toegestaan. Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. De in deze nieuwsbrief opgenomen verwijzingen naar kortingen en voordelen zijn alleen van toepassing voor geregistreerde leden van de Internet Society Nederland. Medewerkers van participanten van de Internet Society Nederland kunnen zich via http://isoc.nl gratis laten registeren als lid, mits het aantal slots van deze participant toereikend is. Voor personen die niet aan een participant zijn verbonden kost het lidmaatschap 100 EURO/jaar.

Deel: ' ISOC conferentie 'Don't blow it' te Londen '
Lees ook