Ingezonden persbericht***ISOC.nl doet met haar Internetwitboek 2002-2006 aanbevelingen voor het ICT-beleid voor de komende regeerperiode

Met het zojuist verschenen Internetwitboek 2002-2006 wil Internet Society Nederland (ISOC.nl) het overheidsbeleid ten aanzien van internet helpen vormgeven door middel van aanbevelingen aan de politiek. Een negental beleidsterreinen wordt in het witboek bestreken, variërend van de noodzaak glasvezel beschikbaar te maken voor elk huishouden tot het belang van het kunnen waarborgen van de privacy van de internetgebruiker.

In het huidige regeerakkoord was de visie op de rol van informatie- technologie en internet nog te vatten in twee zinnen over "de ontwikkeling naar een internet-economie" en "het van jongsaf leren spelen en werken met moderne informatie- en communicatie- technologie". Als vereniging van internetprofessionals, internet- gebruikers en beleidsmakers wil ISOC.nl bijdragen aan de totstandkoming van een verantwoord internetbeleid voor de komende kabinetsperiode. Het Internetwitboek 2002-2006 is een bundeling van aanbevelingen en ideeën over de meest relevante onderwerpen die tot stand zijn gekomen naar aanleiding van intensieve gesprekken met de leden van ISOC.nl en andere experts op het gebied van internet.

ISOC.nl zal met het internetwitboek de politieke partijen benaderen en hoopt hiermee de belangrijkste internetissues op de politieke agenda te plaatsen. Tevens fungeert het Internetwitboek 2002-2006 als uitgangspunt voor verder onderzoek door de vereniging naar de beschreven onderwerpen. De onlangs verschenen publicatie Slim Graafwerk van ISOC.nl over de aanleg van breedbandig internet tot aan de deur is een mooi voorbeeld van dergelijk onderzoek.

Het Internetwitboek 2002-2006 kunt u zowel in een PDF, Rich Text en Word-versie vanaf http://isoc.nl/publ/index.htm downloaden. In de bijlage treft u een samenvatting van het Internetwitboek 2002-2006.

Deel: ' ISOC.nl doet aanbevelingen ICT-beleid 2002-2006 '
Lees ook