Ingezonden persbericht


Internet Society Nederland

Uit: Nieuwsbrief INSIDE ISOC Nederland september 2001

De vereniging voor internetminded professionals, beleidsmakers en doordenkers in Nederland. Wordt lid!

WERKGROEP INTERNETMUSEUM

In ons onlangs verschenen Internetwitboek 2002-2006 hebben we o.a. gepleit voor het oprichten van een fysiek Internet Museum. ISOC.nl vindt het van groot belang dat niet alleen de hoogtepunten van de laatste 40 jaren conserveerd dienen te worden, maar dat deze tevens in een educatieve omgeving geplaatst worden. Het bestuur van ISOC.nl acht het daarom zinvol een werkgroep te formeren die de inhoudelijke kaders voor een Internet Museum zal definiëren. We zijn op zoek naar leden die willen meedenken/werken aan dit initiatief. De werkgroep gaat op korte termijn van start. We werken in het kader van dit project samen met het Museum voor Communicatie in Den Haag die veel ervaring heeft in educatieve en museale aspecten.

Aanmelden en meer informatie: Herman Hollander.

(c) Deze nieuwsbrief is een uitgave van de vereniging Internet Society Nederland voor haar leden en geinteresseerden. Het verder verspreiden van deze nieuwsbrief is toegestaan. Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. De in deze nieuwsbrief opgenomen verwijzingen naar kortingen en voordelen zijn alleen van toepassing voor geregistreerde leden van de Internet Society Nederland. Medewerkers van participanten van de Internet Society Nederland kunnen zich via http://isoc.nl gratis laten registeren als lid, mits het aantal slots van deze participant toereikend is. Voor personen die niet aan een participant zijn verbonden kost het lidmaatschap 100 EURO/jaar.

Deel: ' ISOC start werkgroep voor internetmuseum '
Lees ook