Gemeente Amersfoort

ISV-subsidie voor sociale woningbouw in Vathorst

datum: 17 juli 2002

Het college van b en w heeft dinsdag besloten om een bedrag van circa 590.000 euro subsidie te verstrekken voor het realiseren van twee sociale woningbouwprojecten in Vathorst in het deelplan de Velden. In totaal komt in Vathorst, waar de komende 10 jaar circa 11.000 woningen worden gebouwd, 35% sociale woningbouw, zowel in het koop- als het huursegment.

Het subsidiebedrag gaat naar de woningcorporaties SCW en Portaal voor de realisatie van 103 huurwoningen en 32 verhuurbare zorgeenheden in het lage huursegment. Het geld komt uit de pot Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).
Door het betaalbaar maken van de woningen voor de laagste inkomensgroepen kan ook in Vathorst de gewenste sociale woningmix tot stand worden gebracht. In deze nieuwbouwwijk wordt ernaar gestreefd 18 procent van de nieuwbouwwoningen te bouwen, waarvan de huur onder de huursubsidiegrens van 565 euro per maand ligt. In Vathorst gaat het dan in totaal om circa 1750 woningen.
SCW en Portaal bouwen de genoemde huurwoningen en verhuurbare zorgeenheden allemaal in het deelplan De Velden. Met behulp van de subsidie kunnen 65 eengezinswoningen gebouwd worden die flexibel zijn wat de indeling betreft. Verder komen er 4 invalidenwoningen, 8 appartementen voor geestelijk gehandicapten en 26 eengezinswoningen. In het project De Stuifberg ten slotte zijn nog 17 eengezinswoningen, 3 zorgunits en een zorgboerderij gepland. In de zorgeenheden kunnen bewoners gezamenlijk gebruik maken van zorgvoorzieningen. De huur van de woningen ligt tussen de 309 en 536 euro. De gemiddelde huurprijs bedraagt 415 euro. De bijzondere woningen die SCW en Portaal willen bouwen, zijn kostbaar. Het tekort voor het bouwen van deze woningen ligt tussen de 36.000 en 56.000 euro per woning. Daarom heeft het college een ISV-subsidie per woning beschikbaar gesteld van circa 4500 euro per woning.

De projecten van SCW en Portaal krijgen subsidie uit de ISV-pot, omdat ze onder andere de diversiteit van de woonmilieus bevorderen, huisvesting bieden aan specifieke doelgroepen en omdat er gebouwd wordt in een sociale mix.

De 35% sociale woningbouw in Vathorst is verdeeld in 18% sociale huur- en 12% sociale koopwoningen. In de sector sociale koopwoningen in Vathorst mogen de woningen niet duurder zijn dan 140.672 euro, de huurwoningen moeten onder de huursubsidiegrens van 565 euro per maand blijven..
Voor de resterende 5% moet nog worden bepaald of er woningen in de huur- of koopsector worden gebouwd. Deze 5% dient ter compensatie van sociale woningbouwwoningen die in de bestaande stad verdwijnen.

Deel: ' ISV-subsidie voor sociale woningbouw in Vathorst '
Lees ook