Ernst & Young

IT-consultancy grootste slachtoffer van malaise

14 juni 2002 - Opnieuw verslechtering ICT markt Verbetering laat nog lang op zich wachten
Vandaag maakt Ernst & Young de resultaten bekend van de nieuwe (vierde) ICT Barometer. De resultaten van dit onder bijna 600 Nederlandse directeuren, managers en ICT-professionals gehouden tweemaandelijkse onderzoek laten zien dat IT en Business consultants momenteel het hardst getroffen worden door de negatieve trend waarmee de ICT-sector momenteel heeft te kampen. Een structurele verbetering is voorlopig nog niet te verwachten.

De belangrijkste conclusies van de juni-meting zijn:
* Bedrijven bezuinigen het eerst op IT-consultancy;
* Op hardware zal pas als laatste worden bezuinigd;
* Investeringsopleving van april nu weer terug op dieptepunt van februari;

* Een algeheel gebrek aan vertrouwen dat nu ook in het MKB merkbaar is; eerdere groeisignalen binnen het MKB lijken verdwenen;

Bedrijven bezuinigen het eerst op IT en Business consultancy Bij een afnemend IT-budget denkt 31% van de ondervraagden in de ICT Barometer dat er als eerste zal worden bezuinigd op IT-consultancy en bijna een kwart van de ondervraagden op business consultancy. Met name directeuren en managers (40%) verwachten bij verdere bezuinigingsbeslissingen het eerst een terugloop in uitgaven aan IT-consultancy. Deze verwachting is vooral hoog bij de overheid, terwijl bedrijven in de sectoren productie, industrie en dienstverlening eerder op maatwerksoftware zullen bezuinigen. Hieruit concludeert Ernst & Young dat niet de leveranciers van hard- en software, maar juist de ICT en Business consultants het zwaarst worden getroffen door de recessie in de sector.

Op hardware zal pas als laatste worden bezuinigd De helft van de managers en professionals wil dat er per se niet wordt bezuinigd op hardware, in het bijzonder niet op PCs en netwerk servers. Ook op security sofware wil men niet bezuinigen. Voor de ondervraagden hebben uitgaven aan specifiekere toepassingen, zoals business intelligence tools, ERP, CRM en e-commerce software momenteel een lagere prioriteit.

In het MKB-segment van 20 tot 99 werknemers is echter wel een opvallend grote behoefte aan aanvullende software. Dit MKB-segment lijkt nog met een inhaalslag bezig op het gebied van ICT en is daarom op dit moment een belangrijke markt voor leveranciers van toepassingen, aldus Jacob Verschuur, directeur van Ernst & Young ICT Leadership.

Gebrek aan vertrouwen
De respondenten geven in het algemeen aan dat de voor ICT beschikbare budgetten in 2002 zullen dalen met gemiddeld 12,5% ten opzichte van 2001. Twee maanden geleden gaf de Ernst & Young ICT Barometer nog een daling aan van 7%. Verwachtten MKB-organisaties met 20 tot 99 werknemers in april 2002 opvallend genoeg nog een budgetstijging van 32% in 2002, nu is deze groep aanzienlijk minder optimistisch met een verwachte budgetdaling van -3%. De geringe budgetdaling in deze groep met 20 tot 99 werknemers steekt nog gunstig af bij de grootste daling van het ICT-budget (- 23%) die wordt verwacht bij de kleine bedrijven tot 19 werknemers en een daling van -15% bij bedrijven met 100 of meer werknemers.

Niet alleen de budgetten, maar ook de behoeften aan ICT-toepassingen lijken een pas op de plaats te maken. 34% van alle ondervraagden geeft aan momenteel geen (nieuwe) behoeften te hebben op het gebied van ICT-toepassingen. De sterk afwachtende houding als het gaat om ICT-investeringen is een absolute trendbreuk met de meer positieve signalen uit het ICT Barometer-onderzoek van april 2002. Blijkbaar was de bodem toen nog niet bereikt. Een meer kritische en rationele benadering van ICT-investeringen juichen wij al jaren toe, als ICT dan maar niet uitsluitend als cost center wordt gezien, aldus Jacob Verschuur.

Over de Ernst & Young ICT Barometer
De Ernst & Young ICT Barometer is een onderzoek van Ernst & Young ICT Leadership dat iedere twee maanden wordt uitgevoerd. Dit unieke onderzoek wordt gehouden naast het jaarlijkse onderzoek Trends in ICT. Het houdt continu de vinger aan de ICT-pols van het Nederlandse bedrijfsleven, de overheid en de not-for-profit sector. De metingen worden gedaan onder een groep van ruim 500 directeuren, managers en ICT-professionals. Het onderzoek bestaat uit een vaste set, terugkerende vragen en uit actuele vragen. Kijk voor meer informatie over de ICT Barometer op www.trends-in-ict.nl

Over Ernst & Young ICT Leadership
Ernst & Young ICT Leadership, onderdeel van Ernst & Young Interimmanagement en verbonden aan de sectorgroep Technology Communications en Entertainment (TCE), richt zich op het leveren van ICT interim-management, van CIO/ICT directeur tot programmamanager. ICT Leadership heeft een samenwerkingsverband met de Erasmus Universiteit, het Institute for ICT Leadership, waar CIOs worden opgeleid en studiedagen voor commissarissen worden georganiseerd. Daarnaast organiseert ICT Leadership zogeheten Future Vectorys voor CEOs, commissarissen en CIOs uit verschillende branches om met hen en onze interim-managers een toekomstvisie op ICT te ontwikkelen. Ook het jaarlijkse onderzoek Trends in ICT, counseling van ICT opdrachtgevers en dit onderzoek, de ICT Barometer, beslaan de activiteiten van Ernst & Young ICT Leadership.

Neem voor meer informatie contact op met Harry Scholte van PR-bureau Sterk Werk Communicatie 010 456 78 49.

Deel: ' IT-consultancy grootste slachtoffer van malaise '
Lees ook