Persbericht

IT-deskundigen voorbereid op millenniumcalamiteiten

Egchel, 30 december 1999

Deskundigen sluiten millenniumcalamiteiten niet uit. De onafhankelijke IT-adviesbureaus Schers Consultancy Plus B.V. (SC+) te Egchel en Mitopics te Gouda hebben een millenniumdesk geopend. Zij hebben capaciteit gereserveerd voor en zich voorbereid op het ondersteunen van bedrijven en organisaties, die in millenniumproblemen komen. Zij werken met onafhankelijke, beëdigde informaticadeskundigen met relevante technische, bedrijfskundige én juridische kennis en ervaring. In 1999 is er veel gedaan aan het op tijd oplossen van millenniumproblemen. Het momenteel enorme maatschappelijke vertrouwen in de millenniumgereedheid van de samenleving is bijna beangstigend. Hoewel dit hopelijk niet de stilte voor de storm is, zijn calamiteiten zeker niet uit te sluiten. Eventuele calamiteiten hebben al snel ingrijpende gevolgen en vereisen daarom een snelle en professionele aanpak.

SC+ en Mitopics hebben het initiatief genomen voor adequate ondersteuning bij millenniumcalamiteiten. Als onafhankelijk adviseurs nemen zij voor een organisatie, die in problemen komt, de totale coördinatie op zich. Ook kunnen zij bemiddelen en assisteren bij het oplossen van problemen en geschillen. Zij kunnen niet alleen door gebruikers, maar ook door leveranciers ingeschakeld worden.

De ondersteuning kan bestaan uit:

*
Algehele coördinatie: het naar bevind van zaken effectief coördineren bij millenniumcalamiteiten, het zoveel mogelijk beperken van de schade en het bewerkstelligen van een (evt. tijdelijke) oplossing. Hierbij wordt een speciaal ontwikkeld draaiboek gehanteerd.
* Vertegenwoordiging: Het voor gebruikers optreden als gemachtigde om voor opdrachtgevers hun leveranciers aan te zetten tot een concrete oplossing van storingen.
* Contractering: Opstellen van overeenkomsten ter oplossing van millenniumstoringen.
* Acceptatie: Het formuleren en uitvoeren van acceptatieprocedures.
* Systeemselectie: Het selecteren en (laten) implementeren van hard- en software ter vervanging van niet bestendige systemen.
* Bemiddeling: Bemiddeling en mediation bij geschillen.
* Schadetaxatie: Het vaststellen van directe en indirecte schades die zijn ontstaan door millenniumstoringen.
* Oordeelsvorming: het optreden als deskundige in rechts- en arbitragezaken. SC+ en Mitopics benaderen vraagstukken vanuit zowel IT, bedrijfskundig als juridisch perspectief en hebben ruime millenniumervaring. Ze beschikken over beëdigde informaticadeskundigen (leden van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen), die direct inzetbaar zijn. Indien de capaciteit van de eigen deskundigen uitgeput zou zijn, zetten zij NVBI-collegas of andere deskundigen uit de branche in.

De millenniumdesks zijn bereikbaar onder de nummers: (077) 306 95 07 en (0182) 57 32 11

Bereikbaar voor eventuele vragen of voor toelichting: Dhr. J.J.M. Schers (directeur SC+, beëdigd informaticadeskundige, lid NVBI) tel (077) 306 95 00

Met vriendelijke groeten,

Schers Consultancy Plus B.V.

P.M.W. Versteegen
Marketing Medewerkster
Schers Consultancy Plus B.V.
Postbus 7160, 5980 AD Panningen
tel. (077) 306 95 00, fax. (077) 306 95 01
http://www.scplus.nl, info@scplus.nl

Deel: ' IT-deskundigen voorbereid op millenniumcalamiteiten '
Lees ook