Ingezonden persbericht

Persverklaring

Italiaans consulaat bezet vanwege politiegeweld in Genua

Vandaag woensdag 1 augustus 2001 hebben 50 actievoerders om 11.30 uur het Italiaanse consulaat in Amsterdam aan de Herengracht 581 bezet. De actie is een protest tegen het geweld dat door de Italiaanse politie gebruikt is tijdens de G8 ontmoeting in Genua tegen demonstranten. Er is geen twijfel meer mogelijk dat vele demonstranten in elkaar geslagen zijn zonder reden. Bij de inval in de Diaz school in Genua waar veel mensen een slaapplek hadden, zijn 93 mensen gearresteerd van wie 52 naar het ziekenhuis zijn afgevoerd. Van deze 52 zijn er 32 voor langere tijd opgenomen. Uiteindelijk heeft slechts 1 arrestant een aanklacht gekregen, de rest is zonder aanklacht weer vrijgelaten. Ook is duidelijk geworden dat er is gemarteld op politieburo's en in gevangenissen. Een groep vrouwen heeft 19 uur lang met haar armen omhoog moeten staan, een vrouw met een gebroken been werd ook gedwongen om te blijven staan. Mensen zijn geslagen en geïntimideerd, vrouwen zijn bedreigd met verkrachting en over een persoon is geürineerd.
De mensen die nu nog vast zitten (zoals de 25 van de straattheaterkaravaan No Borders No Nations) beschouwen wij als politieke gevangenen. De enige reden waarom zij vastzitten is om hun politieke ideeën over migratie en neo-liberale economische globalisering. Regeringspartij Forza Italia van Berlusconi is (extreem) rechts, coalitiegenoten Lega Norte en de Allianza Nazionale zijn allebei neo-fascistische partijen die niet gediend zijn van democratisch verzet. Voorts zijn alle grote TV stations in handen van Berlusconi's imperium waardoor onafhankelijke verslaggeving in Italië niet mogelijk is.

Het geweld en de repressie in Genua tegen de G8-demonstranten is echter niet alleen ingegeven door een fascistisch politie-apparaat en regering. Het is ook de repressie die al eerder in Praag en Göteborg is ingezet tegen het verzet tegen de neoliberale economische globalisering.
We worden te sterk en daarom te gevaarlijk voor al diegenen wier macht we aantasten: multinationals, politici en topambtenaren. Wij zijn echter met miljoenen mensen, niet alleen in het Noorden, maar ook in het Zuiden, waar al veel eerder mensen bij het verzet tegen de neoliberale economische globalisering zijn omgekomen. De repressie zal ons echter niet stoppen, we gaan door met ons verzet.

Tijdens de bezetting van het Italiaanse consulaat zijn wij gestuit op een grote hoeveelheid wapens: zes messen, een brandbom met etiket 'verfverdunner', zwarte schoenpoets, een bezem met steel en een pak harde puntige spaghettistelen.

Alleen al om deze reden lijkt ons een nader onderzoek nodig naar het reilen en zeilen van Italiaanse regeringsvertegenwoordigers in Nederland. Een voorlopige sluiting van het consulaat is op zijn plaats. Wij blijven dan ook tot aan onze eisen is voldaan.

Van de Italiaanse regering eisen we:

- alle politieke gevangenen onmiddellijk vrij
- een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden in Genua en naar de behandeling van de arrestanten
- we ondersteunen de eis van het Genua Social Forum tot aftreden van de minister van binnenlandse zaken Scajola en de direct verantwoordelijken voor de politie inval in de Diaz-school en alle agenten die hierbij betrokken waren.
- De Italiaanse regering moet de ziekenhuiskosten en wettelijke bijstand van de arrestanten en gewonden betalen, net als kosten die verbonden zijn met de verwerking van trauma's die demonstranten opgelopen hebben door het politiegeweld.

Van de Italiaanse consul eisen wij dat hij en vertegenwoordigers van het Italiaanse consulaat afstand nemen van het geweld en de martelingen die op demonstranten zijn toegepast en dat zij de oproep voor een onafhankelijk onderzoek ondersteunen. Bewijzen zijn er genoeg. Nemen zij geen afstand dan kunnen zij beter vertrekken uit Nederland.

Van de Nederlandse regering eisen we:

- de Nederlandse ambassadeur in Italië terug te roepen als protest tegen het Italiaanse politie-optreden

- de Italiaanse ambassadeur in Nederland op het matje te roepen voor verantwoording.

- de eis van een onafhankelijk onderzoek te steunen.
Noot, niet voor publicatie:

Deel: ' Italiaans consulaat bezet vanwege politiegeweld in Genua '
Lees ook